10 juni 2014

   TV4 uppmärksammar i kväll att det blir allt svårare för elever i fristående förskolor och skolor med behov av särskilt stöd att få ersättning från kommunen genom så kallade tilläggsbelopp. Läget är nu akut och Friskolornas riksförbund kräver att lagen skyndsamt ändras.

   TV4 uppmärksammar i kväll att det blir allt svårare för elever i fristående förskolor och skolor med behov av särskilt stöd att få ersättning från kommunen genom så kallade tilläggsbelopp. Läget är nu akut och Friskolornas riksförbund kräver att lagen skyndsamt ändras.

   – Alla elever har rätt till en bra skolgång. Politiker på alla nivåer måste nu ta sitt ansvar och ändra såväl lag som hur de ser på elever med behov av särskilt stöd. Det är inte acceptabelt att skolor ska tvingas ställa elevers behov mot varandra, säger Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund.

   Sedan en prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2012 har möjligheten att få ersättning i form av tilläggsbelopp i princip förvunnit, något som framförallt drabbar elever i små friskolor och resursskolor. Elevernas behov kan handla om en specialpedagog med särskild kompetens, undervisning i mindre grupp eller specifika hjälpmedel.

   Friskolornas riksförbund har undersökt samtliga domar om tilläggsbelopp från 1 januari 2010 fram till och med mars 2014. Både kommunerna och förvaltningsdomstolarna har med hänvisning till domen i Högsta förvaltningsdomstolen i stigande grad avslagit flertalet ansökningar om tilläggsbelopp. 2014 bifölls endast 5 procent av alla överklaganden som lämnats in.

   – Flera av våra medlemmar berättar att de inte ens söker tilläggsbelopp för särskilt stöd längre eftersom det upplevs som utsiktslöst. Rätten att välja skola och rätten till utbildning på lika villkor blir tomma ord. I tider av debatt om sjunkande resultat för just dessa elever är det anmärkningsvärt, säger Claes Nyberg.

   Tillämpningen av de nya skolpengsreglerna slår särskilt hårt mot de små förskolorna och skolorna. Av de fristående skolorna har 60 procent 100 elever eller färre. I deras verksamheter kan frånvaron av extra resurser till en elev i behov av särskilt stöd få långtgående effekter för övriga elevers undervisningsresurser.

   Sammanställningen med bakgrund finns i medföljande PM.
   Läs även förbundets tidigare rapport om resurser på lika villkor: https://www.friskola.se/opinion/rapporter/langt-kvar-till-skolpeng-pa-lika-villkor

    

   Ska vi ha lottning till alla skolor?

   28 september 2023

   På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

   Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

   26 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

   Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

   20 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

   SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

   19 september 2023

   På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt