10 juni 2014

   TV4 uppmärksammar i kväll att det blir allt svårare för elever i fristående förskolor och skolor med behov av särskilt stöd att få ersättning från kommunen genom så kallade tilläggsbelopp. Läget är nu akut och Friskolornas riksförbund kräver att lagen skyndsamt ändras.

   TV4 uppmärksammar i kväll att det blir allt svårare för elever i fristående förskolor och skolor med behov av särskilt stöd att få ersättning från kommunen genom så kallade tilläggsbelopp. Läget är nu akut och Friskolornas riksförbund kräver att lagen skyndsamt ändras.

   – Alla elever har rätt till en bra skolgång. Politiker på alla nivåer måste nu ta sitt ansvar och ändra såväl lag som hur de ser på elever med behov av särskilt stöd. Det är inte acceptabelt att skolor ska tvingas ställa elevers behov mot varandra, säger Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund.

   Sedan en prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2012 har möjligheten att få ersättning i form av tilläggsbelopp i princip förvunnit, något som framförallt drabbar elever i små friskolor och resursskolor. Elevernas behov kan handla om en specialpedagog med särskild kompetens, undervisning i mindre grupp eller specifika hjälpmedel.

   Friskolornas riksförbund har undersökt samtliga domar om tilläggsbelopp från 1 januari 2010 fram till och med mars 2014. Både kommunerna och förvaltningsdomstolarna har med hänvisning till domen i Högsta förvaltningsdomstolen i stigande grad avslagit flertalet ansökningar om tilläggsbelopp. 2014 bifölls endast 5 procent av alla överklaganden som lämnats in.

   – Flera av våra medlemmar berättar att de inte ens söker tilläggsbelopp för särskilt stöd längre eftersom det upplevs som utsiktslöst. Rätten att välja skola och rätten till utbildning på lika villkor blir tomma ord. I tider av debatt om sjunkande resultat för just dessa elever är det anmärkningsvärt, säger Claes Nyberg.

   Tillämpningen av de nya skolpengsreglerna slår särskilt hårt mot de små förskolorna och skolorna. Av de fristående skolorna har 60 procent 100 elever eller färre. I deras verksamheter kan frånvaron av extra resurser till en elev i behov av särskilt stöd få långtgående effekter för övriga elevers undervisningsresurser.

   Sammanställningen med bakgrund finns i medföljande PM.
   Läs även förbundets tidigare rapport om resurser på lika villkor: https://www.friskola.se/opinion/rapporter/langt-kvar-till-skolpeng-pa-lika-villkor

    

   Varför måste skolor stängas?

   11 juni 2024

   Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

   Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

   10 juni 2024

   Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

   Se frukostseminariet ”Varför måste skolor stängas?”

   10 juni 2024

   När en skola lägger ned aktiveras ofta ett helt samhälle för att kämpa emot. Men kan en skolnedläggning vara nödvändig

   Insyn eller inte insyn – det är frågan

   31 maj 2024

   För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,