15 maj 2014

   Socialdemokraterna presenterar idag ett förslag om att det ska vara obligatoriskt med kommunalt administrerad gemensam kö för kommunala och fristående förskolor. Friskolornas riksförbund är öppna för en sådan diskussion, men en grundläggande förutsättning är full transparens.

    

   Socialdemokraterna presenterar idag ett förslag om att det ska vara obligatoriskt med kommunalt administrerad gemensam kö för kommunala och fristående förskolor. Friskolornas riksförbund är öppna för en sådan diskussion, men en grundläggande förutsättning är full transparens.

   – Idag undanhåller många kommuner information om de fristående alternativ som finns. Ett system med gemensam kö måste vara fullt transparent för de fristående förskolorna och informationen till föräldrar måste vara likvärdig, säger Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund.

   Redan idag finns det gemensamma köer för såväl förskola och skola i flera kommuner med blandade resultat. Där det fungerar bäst finns en öppenhet från kommunen och föräldrar kan få likvärdig information om alla förskolor. En fristående förskola har inga upptagningsområden utan kan ta emot barn från flera områden och kommuner. Ett gemensamt kösystem måste utformas så att det även fortsättningsvis är möjligt för föräldrar att välja en fristående förskola i ett annat område.

   – Det krävs ett ömsesidigt förtroende mellan kommunen och fristående förskolor för att det här ska fungera. I ett klimat där flera kommuner inte är öppna med hur de räknar ut barnomsorgspeng, och helt har slutat betala ut tilläggsbelopp till barn i behov av särskilt stöd, har systemet små chanser att lyckas, säger Claes Nyberg.

   För fristående förskolor och skolor är det viktigt att själva kunna ha full insyn i vilka som har ställt sig i kö för att kunna hålla kontakt med föräldrarna. Det kan handla om att kunna beskriva inriktning och arbetssätt för att introduktionen ska gå bra, men också om att kunna ge löpande information.

   – Rätt använt kan ett gemensamt kösystem minska administrationen för fristående verksamheter och också ge insyn i hur kommunen fördelar sina resurser till kommunens alla barn. Om detta tvingar kommuner som idag gravt missköter principen om lika villkor är det ett steg framåt, säger Claes Nyberg.

    

    

    

   Ska vi ha lottning till alla skolor?

   28 september 2023

   På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

   Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

   26 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

   Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

   20 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

   SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

   19 september 2023

   På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt