27 mars 2014

   Stödet för det fria skolvalet är starkt. 65 procent av svenskarna vill att föräldrar ska ha rätt att välja skola till sina barn. Bland föräldrar till barn i skolåldern är det ännu fler, 3 av 4 av dessa vill kunna välja. Det visar en ny undersökning från Demoskop, beställd av Friskolornas riksförbund.

    

   Stödet för det fria skolvalet är starkt. 65 procent av svenskarna vill att föräldrar ska ha rätt att välja skola till sina barn. Bland föräldrar till barn i skolåldern är det ännu fler, 3 av 4 av dessa vill kunna välja. Det visar en ny undersökning från Demoskop, beställd av Friskolornas riksförbund.

   – Det är väldig tydligt att människor ser ett stort värde i att få välja skola. Att välja skola är ett viktigt beslut där människor vill ha makt över vad som är bäst för just dem. Barn är olika och föräldrar vill göra det bästa för sina barn utan att behöva flytta, säger Mikaela Valtersson, ordförande för Friskolornas riksförbund.

   Av samtliga tillfrågade säger 65 procent att föräldrarna ska ha rätt att välja skola, medan 28 procent menar att det är bättre att kommunen tilldelar barnen en skola. Bland de som har störst erfarenhet av skolvalet är stödet ännu starkare. 73 procent av föräldrarna med hemmavarande barn under 15 år tycker att det ska vara möjligt att välja skola. I storstadsområden där valfriheten är störst är fler positiva till ett fritt skolval liksom bland yngre.

   – De som är direkt berörda och har egna erfarenheter av det fria skovalet är mer positiva. Studier visar att i kommuner där friskolor är ett naturligt inslag höjs även resultaten i kommunala skolor, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

   Det finns stöd för möjligheten att välja skola bland samtliga partiers väljare förutom Vänsterpartiets. Men även bland dem vill drygt 4 av 10 att föräldrar ska kunna välja skola. Bland alliansväljarna stödjer 79 procent ett fritt skolval och bland S-, V- och Mp-väljare tillsammans är det 54 procent.

   – Med så här brett stöd är det märkligt att flera partier nu för fram förslag som kraftigt kommer minska valfriheten och i många fall stänga välfungerande skolor med hög kvalitet, nöjda elever och nöjda föräldrar. Istället behöver vi utveckla det fria skolvalet och göra det tillgängligt för fler, avslutar Mikaela Valtersson.

   Stöd för att föräldrar ska kunna välja skola till sina barn efter partisympati:

   MP: 63 %
   S: 54 %
   V: 42 %
   M: 80 %
   FP: 78 %
   KD: 80 %
   C: 67 %
   SD: 70 %

   Undersökningen baseras på totalt 2000 telefonintervjuer under perioderna 28/1-5/2 samt 25/2-5/3. Resultaten i undersökningen bifogas.
    

   För kommentarer:
   Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

   För upplysningar:
   Magnus Johansson, kommunikatör, 08-762 78 04

   Ska vi ha lottning till alla skolor?

   28 september 2023

   På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

   Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

   26 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

   Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

   20 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

   SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

   19 september 2023

   På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt