19 mars 2014

   – Hälsans förskola är inte medlemmar hos oss, och vi har ingen möjlighet att bedöma i vilken grad anklagelserna stämmer. Men det som framkommer i programmet är väldigt allvarligt. Den som driver en verksamhet har alltid ansvar för att den håller god kvalitet och är trygg för barn och elever, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

   I kväll, den 19 mars, sände Uppdrag Granskning ett program om Hälsans förskola som bedriver förskoleverksamhet i Stockholm och Uppsala. Företaget är inte medlem i Friskolornas riksförbund.

   Anklagelserna som fördes fram i programmet handlar främst om att barnen inte har fått tillräckligt med mat, vilket är en viktig del av omsorgen.

   – Hälsans förskola är inte medlemmar hos oss, och vi har ingen möjlighet att bedöma i vilken grad anklagelserna stämmer. Men det som framkommer i programmet är väldigt allvarligt. Den som driver en verksamhet har alltid ansvar för att den håller god kvalitet och är trygg för barn och elever, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

   De etiska riktlinjer som gäller för medlemmar i Friskolornas riksförbund säger att verksamheten alltid ska sätta omsorgen om barn och elever främst.

   Alla barn i förskolan har rätt till en bra pedagogisk verksamhet och en god omvårdnad. I detta ingår att barnen ska få både tillräcklig och näringsriktig mat.

   – Alla som verkar i fristående förskolor och skolor behöver ha en gemensam och levande diskussion om etik. Givetvis ska en verksamhet klara både en inspektion och saklig granskning, säger Claes Nyberg.

   Kvaliteten i svenska förskolor är överlag mycket hög, och föräldrarna är väldigt nöjda, visar Skolverkets föräldraundersökning från 2012. I fristående förskolor är de generellt ännu mer nöjda.

   – Rapporter om missförhållanden i förskolor är mycket ovanliga, oavsett huvudman. Det är oerhört viktigt att alla föräldrar kan känna sig trygga när de lämnar barnen på förskolan, avslutar Claes Nyberg.

    

   För kommentarer:

   Claes Nyberg, vd, 0703-854 854 

   För upplysningar:

   Magnus Johansson, kommunikatör, 08-762 78 04

    

   Singapore räddar svenska mattebetyg

   28 februari 2024

   Spetsmatte ger spridningseffekter: ”Gynnar framför allt de svagaste eleverna” Inom det svenska skolsystemet finns många skolor med spetsutbildningar, såsom Metapontum

   Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

   23 februari 2024

   Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

   Läsa i dialog

   21 februari 2024

   Så väcker Tellusbarn små barns läslust Tellusbarn har flera förskolor där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än

   Vd intervjuar Andreas och Sara på Karlsundsskolan i Örebro

   20 februari 2024

   På Karlslundsskolan i Örebro är rörelse en naturlig del av skoldagen. Skolan är en certifierad generation Pepp-skola vilket innebär att