19 mars 2014

   – Hälsans förskola är inte medlemmar hos oss, och vi har ingen möjlighet att bedöma i vilken grad anklagelserna stämmer. Men det som framkommer i programmet är väldigt allvarligt. Den som driver en verksamhet har alltid ansvar för att den håller god kvalitet och är trygg för barn och elever, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

   I kväll, den 19 mars, sände Uppdrag Granskning ett program om Hälsans förskola som bedriver förskoleverksamhet i Stockholm och Uppsala. Företaget är inte medlem i Friskolornas riksförbund.

   Anklagelserna som fördes fram i programmet handlar främst om att barnen inte har fått tillräckligt med mat, vilket är en viktig del av omsorgen.

   – Hälsans förskola är inte medlemmar hos oss, och vi har ingen möjlighet att bedöma i vilken grad anklagelserna stämmer. Men det som framkommer i programmet är väldigt allvarligt. Den som driver en verksamhet har alltid ansvar för att den håller god kvalitet och är trygg för barn och elever, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

   De etiska riktlinjer som gäller för medlemmar i Friskolornas riksförbund säger att verksamheten alltid ska sätta omsorgen om barn och elever främst.

   Alla barn i förskolan har rätt till en bra pedagogisk verksamhet och en god omvårdnad. I detta ingår att barnen ska få både tillräcklig och näringsriktig mat.

   – Alla som verkar i fristående förskolor och skolor behöver ha en gemensam och levande diskussion om etik. Givetvis ska en verksamhet klara både en inspektion och saklig granskning, säger Claes Nyberg.

   Kvaliteten i svenska förskolor är överlag mycket hög, och föräldrarna är väldigt nöjda, visar Skolverkets föräldraundersökning från 2012. I fristående förskolor är de generellt ännu mer nöjda.

   – Rapporter om missförhållanden i förskolor är mycket ovanliga, oavsett huvudman. Det är oerhört viktigt att alla föräldrar kan känna sig trygga när de lämnar barnen på förskolan, avslutar Claes Nyberg.

    

   För kommentarer:

   Claes Nyberg, vd, 0703-854 854 

   För upplysningar:

   Magnus Johansson, kommunikatör, 08-762 78 04

    

   Ska vi ha lottning till alla skolor?

   28 september 2023

   På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

   Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

   26 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

   Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

   20 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

   SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

   19 september 2023

   På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt