Högre kvalitet i fristående förskolor

I en ny rapport från Kommunal riktas kritik mot dagens system med fristående förskolor, trots att rapporten visar att det är där kvaliteten är som högst. Fristående förskolor har högre personaltäthet, mindre barngrupper, nöjdare personal och nöjdare föräldrar.

I en ny rapport från Kommunal riktas kritik mot dagens system med fristående förskolor, trots att rapporten visar att det är där kvaliteten är som högst. Fristående förskolor har högre personaltäthet, mindre barngrupper, nöjdare personal och nöjdare föräldrar.

– Det är synd att Kommunal bygger upp en konflikt mellan driftsformerna i stället för att lyfta fram vad framgångsrika förskolor gör bra, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

För att garantera att alla föräldrar får tillgång till fristående förskolor på samma villkor föreslås det i rapporten en gemensam kö och att kommunerna ska hantera antagningen även till fristående förskolor.

– En gemensam kö kan vara värt att undersöka, men det måste bygga på ett ömsesidigt förtroende mellan förskola och kommun. Men i många kommuner upplever fristående förskolor idag istället stor okunskap och ovilja gentemot sina verksamheter, säger Claes Nyberg.

Rapportförfattarna menar att fristående förskolor frigör resurser genom att ha kortare öppettider. Det som inte framgår i rapporten är att fristående och kommunala förskolor lyder under samma regler för öppettider. Alla förskolor ska enligt praxis om föräldrarna så önskar erbjuda barnomsorg upp till tolv timmar per dag.

– Givetvis ska alla förskolor på ett tydligt sätt erbjuda öppettider enligt reglerna. Men när det inte finns behov av tolv timmar kan förstås både kommunala och fristående förskolor ha öppet kortare tid, säger Claes Nyberg.

 

För kommentarer:

Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

För upplysningar:

Magnus Johansson, kommunikatör, 08-762 78 04