Höjd yrkesskicklighet viktigast för att vända PISA-resultat

Det är genom höjd yrkesskicklighet bland lärare, högre förväntningar på varje elev och bra kvalitetsuppföljning som elevernas resultat kan förbättras. Det säger OECD i den rapport om PISA-resultaten som lämnades till regeringen idag. – Vi måste fokusera på kvalitet och hur vi lyfter de skolor som inte utvecklas, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Forskning visar att det är främst genom höjd yrkesskicklighet bland lärare, högre förväntningar på varje elev och bra kvalitetsuppföljning som elevernas resultat kan förbättras. Samma slutsats kommer OECD fram till i sin rapport om PISA-resultaten och vad Sverige bör göra, som lämnades till regeringen idag.

– Det som påverkar resultaten allra mest är vad som händer mellan skolledare, lärare och elever. Därför är det viktigast att höja kvaliteten i undervisningen för att lyfta den svenska skolan, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Förutom satsningar på att höja lärarnas kompetens och förbättra ledarskapet på varje skola vill Friskolornas riksförbund bland annat se bättre kvalitetsuppföljning från skolnivå ända ut i klassrummet.

– Svensk skola är i starkt behov av mer utvecklade kvalitetsmått som går att följa över tid. Vi måste följa hur mycket elevernas kunskaper på en skola har förbättrats utifrån elevernas förutsättningar. Det är också viktig information till föräldrar och elever när de ska välja skola, säger Claes Nyberg.

OECD påpekar också i sin rapport att det inte går att dra några generella slutsatser om elevers resultat utifrån om ett land har liten eller stor andel elever i fristående skolor.

– Precis som många andra studier visar OECD:s rapport att vi behöver fler nya idéer, mer innovation och mångfald i svensk skola. Nu måste vi fokusera på kvalitet och hur vi lyfter de skolor som inte utvecklas, säger Claes Nyberg.

 

För kommentarer:

Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

För upplysningar:

Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04