20 januari 2014

   – Den bild LO ger av friskolorna stämmer inte. Rörelsemarginalen för friskolorna är i dag tre procent och huvuddelen återinvesteras i verksamheten. I stället för att fokusera på att begränsa friskolornas möjligheter att utvecklas borde LO sträva efter åtgärder som leder till högre kvalitet och bättre resultat i skolan, säger Claes Nyberg, vd på Friskolornas riksförbund.

   LO föreslår idag att fack och arbetsgivare ska förhandla om villkoren för privata företag i välfärden. Men förslaget utgår från en bristande bild av hur friskolesektorn ser ut och fungerar.

   – Den bild LO ger av friskolorna stämmer inte. Rörelsemarginalen för friskolorna är i dag tre procent och huvuddelen återinvesteras i verksamheten. I stället för att fokusera på att begränsa friskolornas möjligheter att utvecklas borde LO sträva efter åtgärder som leder till högre kvalitet och bättre resultat i skolan, säger Claes Nyberg, vd på Friskolornas riksförbund.

   Fristående förskolor och skolor vet att hög kvalitet och stabil ekonomi är varandras förutsättningar. Friskolor har redan i dag generellt högre resultat och mer nöjda anställda.

   – Friskolorna och LO har uppenbart olika bilder av verkligheten, där de ser en motsättning mellan ett gott ekonomiskt resultat och hög kvalitet i verksamheten. Villkoren för företagen inom skolområdet är inte något som ska fastställas genom fackliga förhandlingar utan är en demokratisk fråga, säger Claes Nyberg.

   Friskolornas riksförbund välkomnar höga krav på alla förskolor och skolor, oavsett vem som driver dem. Högre kvalitet ligger i allas intresse. Men det åstadkoms inte genom att försämra skolornas ekonomi.

   – Vi som bransch är gärna med och diskuterar med både politiken, fackliga parter och andra intressenter om hur vi höjer resultaten i svensk skola. Men att blanda ihop det med krav på kommunalt veto och försämrade villkor för företagare kommer snarare att leda i motsatt riktning, säger Claes Nyberg.

   För kommentarer:

   Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

   För upplysningar:

   Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04

   Laglighetsprövning Göteborg

   11 april 2024

   Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

   Harvard på gymnasiet

   10 april 2024

   Sjölins Gymnasium inspireras av Harvards metoder: ”Bidrar till förståelse på djupet” Harvard Business School har gjort sig känt för sin

   Årsmöteskonferens – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

   09 april 2024

   Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i

   Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

   08 april 2024

   Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.