LO har fel bild av fristående skolor

– Den bild LO ger av friskolorna stämmer inte. Rörelsemarginalen för friskolorna är i dag tre procent och huvuddelen återinvesteras i verksamheten. I stället för att fokusera på att begränsa friskolornas möjligheter att utvecklas borde LO sträva efter åtgärder som leder till högre kvalitet och bättre resultat i skolan, säger Claes Nyberg, vd på Friskolornas riksförbund.

LO föreslår idag att fack och arbetsgivare ska förhandla om villkoren för privata företag i välfärden. Men förslaget utgår från en bristande bild av hur friskolesektorn ser ut och fungerar.

– Den bild LO ger av friskolorna stämmer inte. Rörelsemarginalen för friskolorna är i dag tre procent och huvuddelen återinvesteras i verksamheten. I stället för att fokusera på att begränsa friskolornas möjligheter att utvecklas borde LO sträva efter åtgärder som leder till högre kvalitet och bättre resultat i skolan, säger Claes Nyberg, vd på Friskolornas riksförbund.

Fristående förskolor och skolor vet att hög kvalitet och stabil ekonomi är varandras förutsättningar. Friskolor har redan i dag generellt högre resultat och mer nöjda anställda.

– Friskolorna och LO har uppenbart olika bilder av verkligheten, där de ser en motsättning mellan ett gott ekonomiskt resultat och hög kvalitet i verksamheten. Villkoren för företagen inom skolområdet är inte något som ska fastställas genom fackliga förhandlingar utan är en demokratisk fråga, säger Claes Nyberg.

Friskolornas riksförbund välkomnar höga krav på alla förskolor och skolor, oavsett vem som driver dem. Högre kvalitet ligger i allas intresse. Men det åstadkoms inte genom att försämra skolornas ekonomi.

– Vi som bransch är gärna med och diskuterar med både politiken, fackliga parter och andra intressenter om hur vi höjer resultaten i svensk skola. Men att blanda ihop det med krav på kommunalt veto och försämrade villkor för företagare kommer snarare att leda i motsatt riktning, säger Claes Nyberg.

För kommentarer:

Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

För upplysningar:

Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04