20 januari 2014

   – Den bild LO ger av friskolorna stämmer inte. Rörelsemarginalen för friskolorna är i dag tre procent och huvuddelen återinvesteras i verksamheten. I stället för att fokusera på att begränsa friskolornas möjligheter att utvecklas borde LO sträva efter åtgärder som leder till högre kvalitet och bättre resultat i skolan, säger Claes Nyberg, vd på Friskolornas riksförbund.

   LO föreslår idag att fack och arbetsgivare ska förhandla om villkoren för privata företag i välfärden. Men förslaget utgår från en bristande bild av hur friskolesektorn ser ut och fungerar.

   – Den bild LO ger av friskolorna stämmer inte. Rörelsemarginalen för friskolorna är i dag tre procent och huvuddelen återinvesteras i verksamheten. I stället för att fokusera på att begränsa friskolornas möjligheter att utvecklas borde LO sträva efter åtgärder som leder till högre kvalitet och bättre resultat i skolan, säger Claes Nyberg, vd på Friskolornas riksförbund.

   Fristående förskolor och skolor vet att hög kvalitet och stabil ekonomi är varandras förutsättningar. Friskolor har redan i dag generellt högre resultat och mer nöjda anställda.

   – Friskolorna och LO har uppenbart olika bilder av verkligheten, där de ser en motsättning mellan ett gott ekonomiskt resultat och hög kvalitet i verksamheten. Villkoren för företagen inom skolområdet är inte något som ska fastställas genom fackliga förhandlingar utan är en demokratisk fråga, säger Claes Nyberg.

   Friskolornas riksförbund välkomnar höga krav på alla förskolor och skolor, oavsett vem som driver dem. Högre kvalitet ligger i allas intresse. Men det åstadkoms inte genom att försämra skolornas ekonomi.

   – Vi som bransch är gärna med och diskuterar med både politiken, fackliga parter och andra intressenter om hur vi höjer resultaten i svensk skola. Men att blanda ihop det med krav på kommunalt veto och försämrade villkor för företagare kommer snarare att leda i motsatt riktning, säger Claes Nyberg.

   För kommentarer:

   Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

   För upplysningar:

   Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04

   Ska vi ha lottning till alla skolor?

   28 september 2023

   På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

   Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

   26 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

   Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

   20 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

   SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

   19 september 2023

   På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt