12 december 2013

   Trots tydlig lagstiftning är det vanligt att kommuner undanhåller medel som elever har rätt att ta med till sin fristående skola. I flera fall handlar det om tusentals kronor per elev och år, med konsekvensen att eleven riskerar att få en sämre utbildning. Det visar en omfattande granskning som Friskolornas riksförbund har gjort.

   Trots tydlig lagstiftning är det vanligt att kommuner undanhåller medel som elever har rätt att ta med till sin fristående skola. I flera fall handlar det om tusentals kronor per elev och år, med konsekvensen att eleven riskerar att få en sämre utbildning. Det visar en omfattande granskning som Friskolornas riksförbund har gjort.

   – Elever och föräldrar måste kunna ha fullt förtroende för att de får resurser på lika villkor. Det är vad lagen säger och det är varje kommunpolitikers ansvar. Ändå är exemplen många där kommuner på olika sätt undanhåller medel för elever som valt en friskola, säger Claes Nyberg, vd på Friskolornas riksförbud.

   För tre år sedan förtydligades skollagen. Syftet var att skapa lika villkor för alla elever, oavsett om de väljer kommunal eller fristående skola. Kommunerna fick klara besked om att skolpengen ska fördelas på lika villkor. Friskolornas riksförbunds granskning visar att kommuner fortfarande gör felaktiga beräkningar av skolpengen, som innebär att elever i fristående verksamheter får mindre resurser.

   Elever med stödbehov

   Ett särskilt allvarligt exempel är hur lagen urholkats för de elever som har rätt till särskilt stöd. Trots mängder av överklaganden har kommun efter kommun bestämt sig för att inte tilldela tilläggsbelopp för de elever som har störst behov i själva undervisningssituationen.

   – Flera skolor berättar att de inte ens söker tilläggsbelopp för särskilt stöd längre eftersom det upplevs som utsiktslöst. Följden blir att valfriheten undermineras och att rätten till utbildning på lika villkor blir tomma ord. I tider av debatt om sjunkande resultat för just dessa elever är det anmärkningsvärt, säger Claes Nyberg.

   Ingen insyn i besluten

   Ett annat problemområde är bristande transparens.Trots att intentionen med lagen är fullständig öppenhet så är det ofta svårt att förstå hur kommuner har beräknat storleken på skolpengen. Granskningen visar också att många kommuner skriver av underskott i kommunenens egna skolor, utan att kompensera de fristående huvudmännen med samma resurser.

   – Vi kan konstatera att mycket återstår när det gäller lika villkor. Nu krävs justeringar på flera punkter. Framför allt måste alla kommuner ha lagens intention för ögonen och inte se lika villkor för eleverna som något förhandlingsbart, säger Claes Nyberg.

   Hela rapporten

   Friskolornas riksförbund har identifierat sammanlagt sju problemområden med lagstiftningen:

   · Budgetavvikelser

   · Lokalersättning

   · Schabloniserad ersättning för administration

   · Schabloniserad ersättning för moms

   · Bristande transparens

   · Tilläggsbelopp för särskilt stöd

   · Tillståndsprocessen

   I rapporten beskrivs vart och ett av dessa områden, tillsammans med förslag på lösningar.

   Rapporten  ”Långt kvar till lika villkor” kan laddas ned här

   För kommentarer:

   Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

   För upplysningar:

   Fredrika Fredmark, kommunikationschef, 0708-53 07 58

   Laglighetsprövning Göteborg

   11 april 2024

   Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

   Harvard på gymnasiet

   10 april 2024

   Sjölins Gymnasium inspireras av Harvards metoder: ”Bidrar till förståelse på djupet” Harvard Business School har gjort sig känt för sin

   Årsmöteskonferens – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

   09 april 2024

   Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i

   Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

   08 april 2024

   Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.