Valfrihet bra för skolresultaten

I kommuner med bara en skola har elevernas resultat försämrats markant mycket mer än för skolorna i resten av Sveriges kommuner, där det finns möjlighet att välja skola. Det visar en granskning av Reforminstitutet.

Andelen obehöriga till gymnasium har till exempel fördubblats från 7,8 % till 15,5 % i enskolekommuner jämfört med en ökning i flerskolekommunerna från 10 % till 13,5 %. Andel underkända i ett eller flera ämnen har ökat kraftigt i enskolekommunerna, men rentav minskat i flerskolekommunerna. Resultaten för nationella prov visar på liknande mönster.

Det visar Reforminstitutets granskning av hur elevresultaten förändrats mellan 1999 och 2012 i enskolekommuner jämfört med flerskolekommuner.

Ladda ner hela rapporten Vad har hänt med skolresultaten i kommuner utan valmöjlighet? (Pdf)