Överlämnande av elevers betygshandlingar – rekommendationer om hur det kan gå till

Den nya skollagen säger att friskolor ska lämna över betygshandlingar till den kommun där skolan är belägen. SKL har tillsammans Friskolornas riksförbund tagit fram rekommendationer för hur överlämningen kan gå till.

Ladda ner

 

Överlämnande av elevers betygshandlingar.

Ladda ner texten som pdf