Friskolornas riksförbund och ett antal friskolor och friskolerelaterade organisationer har svarat på utredningen ”En mer likvärdig skola”. Här kan du läsa vår Remissammanställning – En mer likvärdig skola. Du kan även läsa några Citat från remissvaren.

Här nedan hittar du hela remissvaren:

Friskolornas riksförbund

Academedia

Internationella Engelska Skolan

Kunskapsskolan

Ängsdals skolor

Montessoriskolan Tellus

Nya läroverket i Luleå

Pandans förskola

Pilens Montessoriskola

Prolympia 

Växjö fria gymnasium

Tisenhult-gruppen

Tolvmans friskola

Videdals privatskolor

Watma education

Älvboda friskola

Atvexa

Barsebäck montessori

Dalby Södra Sandby

Borgviks skola

Montessori förskolan Urfjälls

Kullaviks montessoriskola

Lilla Djurgårdsakademien

Lingbygdens frisola

Lagseruds friskola

Malmö friskola

Montessori Bjerred

Färe montessoriskola

Futuraskolan

Fridaskolorna

Europaportens skolor

Montessoriskolan fyrkappan

Båstad montessoriskola

Broskolan

Ideburna skolors riksforbund

Föreningen hemgårdar

Pik

Skanör Falsterbo Monntessoriskola

Stiftelsen carpe diem

Valfrihetens vänner

Waldorflärarhögskolan och Waldorfskolefederationen

Vejbystrand skola och förskola

Stiftelsen Viktor rydbergs skolor

Sefif

Montepprenor

Kristna friskolerådet