Behandlas alla elever ekonomiskt rättvist? Får friskolorna för mycket pengar på kommunernas bekostnad? I debatten låter det så. Men hur ser det ut i verkligheten? Friskolornas riksförbund har i rapporten ”Är friskolorna överkompenserade?” granskat skolpengssystemet i detalj.

Vi har tittat på exakt hur skolkostnaderna och besluten samt tilldelning av skolpeng ser ut i 32 kommuner. Nyköping är en av de granskade kommunerna.

Det visar sig att det i själva verket är friskolornas elever som missgynnas med minst 11 000 kronor per elev och år.

Grunden till det system för skolpeng vi har i Sverige är att alla elever ska ha lika förutsättningar oavsett vilken skola de väljer.

Vi vill nu gärna fortsätta diskussionen om svensk skola, likvärdighet och finansiering. Hur ser det ut i Nyköping och i de andra kommunerna runt om i landet?

Den 6 mars klockan 17.30 bjuder vi in till ett seminarium  på Nyköpings Enskilda Gymnasium, Västra Trädgårdsgatan 38 i Nyköping , där vi får en kort presentation av vår rapport och sedan ett samtal med olika aktörer om skolan och likvärdigheten. Panelen består av rapportförfattaren Mikaela Valtersson, Jonas Jegers (C), Torbjörn Kock (S), ordförande Barn & Ungdomsnämnden, Per Skogqvist, biträdande rektor Nyköpings Enskilda Gymnasium. Fler medverkande tillkommer.

Seminariet är på plats och vi bjuder på fika.