Får alla elever samma förutsättningar? Behandlas alla elever ekonomiskt rättvist? Får friskolorna för mycket pengar på kommunernas bekostnad? I debatten låter det så. Men hur ser det ut i verkligheten? Friskolornas riksförbund har i rapporten ”Är friskolorna överkompenserade?” granskat skolpengssystemet i detalj. Vi har tittat på exakt hur skolkostnaderna och besluten samt tilldelning av skolpeng ser ut i 32 kommuner. Malmö är en av de granskade kommunerna.

Grunden till det system för skolpeng vi har i Sverige är att alla elever ska ha lika förutsättningar oavsett vilken skola de väljer. Vi vill nu gärna fortsätta diskussionen om svensk skola, likvärdighet och finansiering. Hur ser det ut i Malmö och i de andra kommunerna runt om i landet?

Den 16 april klockan 17.30 bjuder vi in till ett seminarium, hos Jensen grundskola, Östra Farmvägen 18 i Malmö, där vi får en kort presentation av vår rapport och sedan ett samtal med olika aktörer om skolan och likvärdigheten.

Panelen består av rapportförfattaren Mikaela Valtersson, Paneldiskussion med rapportförfattaren Mikaela Valtersson, Sara Wettergren (L) Kommunalråd med ansvar för skola och utbildning och Linda Obiedzinski (M), vice ordförande i förskolenämnden och Anton Sauer (C) lärare och gruppledare för Centerpartiet i kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen. Fler medverkande tillkommer.

Seminariet är på plats och vi bjuder på fika.