Distansstudier, i gymnasieskolan, ska minska trängsel i kollektiv­trafiken

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning i gymnasieskolan togs bort den 15 juni och elever i gymnasieskolan kan i höst återvända till skolans lokaler. Dock riskerar resandet, framför allt under rusningstrafik, öka trängseln i kollektivtrafiken. Regeringen har därför, genom en förordningsändring, gjort det möjligt för gymnasieskolor att kombinera undervisning i skolans lokaler med fjärr- och distansundervisning.

Förordningsändringen gäller från och med 10 augusti. Läs regeringens pressmeddelande här.