Förändringar i vissa program på gymnasieskolan

Skolverket har fattat beslut om ändringar i åtta yrkesprogram i gymnasieskolan. Förändringarna omfattar innehåll i inriktningar, programfördjupningar och ämnesplaner och gäller för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Dessa förändringar ska tillämpas från och med den 1 juli 2021 med två undantag:
– Ämnesplanen i vård- och omsorg specialisering som ska tillämpas inom vuxenutbildningen från 1 juli 2020.

– Fordons- och transportprogrammet som får en förändrad programstruktur med totalt 16 nya ämnen med totalt 32 nya kurser, som ska tillämpas från 1 juli 2020.

Här är en länk till Skolverkets information om förändringarna, där du också kan klicka dig vidare till respektive programs förändringar.

Vad händer med tillstånden?

Förändringarna i programmen medför också andra följder för de fristående skolhuvudmännen, som har godkännande för ett visst program med vissa inriktningar. Skolinspektionen har konstaterat att flertalet förändringar ryms inom de godkännanden som redan finns. Då kommer en omstämpling av programmet att ske automatiskt. Det finns dock två fall där friskolan själv måste agera för att godkännandet ska gälla. Det handlar om två inriktningar på naturbruksprogrammet;

– Inriktningen hästhållning, där tidigare inriktning Djur delas i två, dvs. djurvård och hästhållning
– Inriktningen naturturism, där tidigare inriktning Skog delas i två, dvs. skogsbruk och naturturism

Om man vill bedriva dessa nya inriktningar och tidigare haft godkännande för djur respektive skog, måste man alltså anmäla det till Skolinspektionen. Något sista datum för sådan anmälan är ännu inte satt. Om ingen anmälan sker anses godkännandet ha förfallit.

Om man inte redan bedriver dessa program och vill ansöka om att starta eller utöka befintlig skola med de ändrade programmen eller inriktningarna gäller att ansökan måste ske på vanligt sätt. Sista dag för ansökan är 31 januari 2021 för skolstart augusti 2022.

Här är en länk till Skolinspektionens information om förändringarna och vad som avser godkännandena på de olika programmen och inriktningarna.