Intervju: Kvalitetsarbetet hos Lust & Lära

”…min erfarenhet av många års arbete i kommunal förvaltning jämfört med att arbeta i en fristående enhet: Alla drar åt samma håll på Lust & Lära”, säger rektor Anders Ringård.

I en intervjuserie låter vi olika medlemmar berätta om sitt kvalitetsarbete. Här kan vi läsa svaren från rektorn på Lust & Lära, en fristående högstadieskola i Bollnäs.

Hallå där Anders Ringård, hur arbetar ni med det systematiska kvalitetsarbetet på Lust & Lära?

Inför varje läsår träffas skolledningen och bestämmer vilka frågor vi skall fokusera på det kommande läsåret. Under läsåret 2016/2017 har vi fokuserat på:

1. Rutiner för arbetet med elever i behov av särskilt stöd

2. Kontinuerligt arbete med Lust & Läras värdegrundspolicy (det färgglada bladet som jag visade vid mitt anförande)

Sedan arbetar vi givetvis utifrån och med uppföljning av de resultat vi fått på utvärderingar som elever, personal och föräldrar lämnat in.

Vi tittar också givetvis på de betygsutfall som vi får och analyserar dessa resultat och beslutar om åtgärder.

Vi har ett årshjul som vi följer – jag redovisar till styrelsen på våra möten 6 gånger per år så att de vet hur långt vi kommit i vårt arbete.

 

Vad är kvalitet tycker du?

Kvalitet för mig är att all personal uppfyller våra fyra rutor på värdegrundsbladet.

Kvalitet är också att vi fokuserar på mjuka värden – att våra elever blir fungerande samhällsmedborgare. Kvalitet är också att alla som arbetar på Lust & Lära skapar bärande relationer med eleverna – utan detta så lyckas vi inte med undervisningen

 

Tror du ert sätt att arbeta med kvalitet skiljer sig från andra skolors, exempelvis de kommunala skolorna i kommunen?

Som jag sa i mitt anförande på ett seminarium i riksdagen i våras är min erfarenhet av många års arbete i kommunal förvaltning jämfört med att arbeta i en fristående enhet:

Alla drar åt samma håll på Lust & Lära.

En annan stor skillnad är att vi har möjlighet att snabbt ändra något om det känns fel.

Många gånger i kommunal förvaltning tar det mycket lång tid att förändra plus att det är många olika personer/avdelningar som skall "tycka till".

Vi på Lust & Lära styr våra resurser dit de behövs bäst.

 

Är kvalitetsarbetet betungande?

Det känns inte betungande. Det är viktigt att göra ett bra jobb, så att vi alltid har kö till vår skola. Det är också viktigt att sätta ord på det arbete vi gör, även om vi själva vet att det är bra.

 

Får ni frågor från föräldrar om kvalitetsarbetet?

När jag har möten med Föräldrarådet eller på Föräldramöten så berättar jag vad vi gör. Det är mycket sällan föräldrar frågar om Systematiskt kvalitetsarbete