Friskolornas riks­förbunds inspel till Ilmar Reepalus vinstutredning

Reepaluutredningen har vid några tillfällen efterfrågat synpunkter på vissa frågeställningar i utredningens arbete. Bifogat finns de skriftliga kommentarer som Friskolornas riksförbund lämnat till utredningen.

Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton sitter i den referensgrupp som tillsatts till Reepaluutredningen. Utredningen har vid några tillfällen efterfrågat synpunkter på vissa frågeställningar i utredningens arbete. Bifogat finns de skriftliga kommentarer som Friskolornas riksförbund lämnat till utredningen.

Referensgruppen har inte fått ta ställning till exakta texter från utredningssekretariatet. Det förslag om vinsttak som presenterats i fil dr Landströms rapport fick ledamöterna i referensgruppen kännedom om via media.

Friskolornas riksförbunds kommentarer till utredningen

Synpunkter på underlag från Välfärdsutredningen, december 2015 (pdf, nytt fönster)

Svar på utredningens frågor med anledning av kapitel om vinster (pdf, nytt fönster)

Svar på frågor om sociala upphandlingar (pdf, nytt fönster)

Exempel på kvalitetsarbete i fristående skolor

AcadeMedia: AcadeMedia-modellen (extern länk, nytt fönster)

Kunskapsskolan: Utveckling av pedagogiska arbetsmetoder (extern länk, nytt fönster)

Internationella Engelska Skolan: Förutsättningar för en god lärmiljö (extern länk, nytt fönster)