14 september 2016

Reepaluutredningen har vid några tillfällen efterfrågat synpunkter på vissa frågeställningar i utredningens arbete. Bifogat finns de skriftliga kommentarer som Friskolornas riksförbund lämnat till utredningen.

Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton sitter i den referensgrupp som tillsatts till Reepaluutredningen. Utredningen har vid några tillfällen efterfrågat synpunkter på vissa frågeställningar i utredningens arbete. Bifogat finns de skriftliga kommentarer som Friskolornas riksförbund lämnat till utredningen.

Referensgruppen har inte fått ta ställning till exakta texter från utredningssekretariatet. Det förslag om vinsttak som presenterats i fil dr Landströms rapport fick ledamöterna i referensgruppen kännedom om via media.

Friskolornas riksförbunds kommentarer till utredningen

Synpunkter på underlag från Välfärdsutredningen, december 2015 (pdf, nytt fönster)

Svar på utredningens frågor med anledning av kapitel om vinster (pdf, nytt fönster)

Svar på frågor om sociala upphandlingar (pdf, nytt fönster)

Exempel på kvalitetsarbete i fristående skolor

AcadeMedia: AcadeMedia-modellen (extern länk, nytt fönster)

Kunskapsskolan: Utveckling av pedagogiska arbetsmetoder (extern länk, nytt fönster)

Internationella Engelska Skolan: Förutsättningar för en god lärmiljö (extern länk, nytt fönster)

 

 

 

 

Lotta Krus om högskolerapport: Känns fel för våra lärare att höra att de fuskar

04 april 2024

Lotta Krus, chef för grundskolesegmentet på friskolekoncernen AcadeMedia, har jobbat länge med likvärdig betygsättning på koncernnivå. Hon tycker att det

Frans Björnsson om högskolerapport: ”Utmaningar med metoden”

04 april 2024

Frans Björnsson, på skolinformations och jämförelsetjänsten Ednia.se, berättar vad han tänker om Skolverkets och Universitetskanslerämbetets rapport ”Till högskolan från gymnasieskolan”.

Storbråk om skolpengen i Göteborg

04 april 2024

Skolkommunalrådet i Göteborg, Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), vill inte betala ut högre skolpeng till stadens friskolor – trots att de

Seminarium: Presterar friskolornas elever sämre på högskolan?

21 mars 2024

 Rapporten Till högskolan från gymnasieskolan, om hur studenter presterar på högskolestudier efter gymnasiet, har fått stor uppmärksamhet i media. Bilden