Internationella Engelska Skolan (IES) har från 2010 och fram till i år öppnat 17 nya grundskolor. Merparten av skolorna ligger i närheten av områden som har en hög andel av invånare med utländskt bakgrund. Växande befolkning, lämplig lokal och efterfrågan på ett tydligt utbildningskoncept är centralt när IES etablerar sig.

ralphriber.pngUnder torsdagen (9/6) presenterades rapporten När skolan själv får välja som handlar om var friskolor etablerar sig. Rapporten är skriven av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) och visar att friskolor oftare etableras i områden med många högutbildade och i invandrartäta områden. I kommuner som styrs av en vänstermajoritet etableras färre friskolor jämfört med i andra kommuner.

Vi har frågan Ralph Riber, vd för Internationella Engelska Skolan (IES) med över 80 000 elever i kö till sina skolor, om deras senaste etableringar.

Var har ni etablerat era skolor de senaste åren?

– IES har från 2010 och fram till i år öppnat 17 nya grundskolor. Merparten av våra etableringar ligger i närheten av områden som har en hög andel av invånare med utländskt bakgrund.

IES senast öppnade skolor ligger i Krokslätt (södra Göteborg), Johanneberg (Göteborg), Borås, Nacka Strand, Hässelby (västra Stockholm), Uppsala (nära Gotsunda), Halmstad, Västerås, Huddinge, Skärholmen (södra Stockholm), Lund (S:t Lars, södra Lund), Telefonplan (södra Stockholm), Tyresö, Falun, Umeå, Hässleholm och Kista (norra Stockholm).

Hur tänker ni när ni väljer var ni vill finnas?

– Vi söker områden med växande befolkning där det finns en lämplig lokal och där föräldrar och elever efterfrågar vårt tydliga utbildningskoncept. Det handlar för det första om att lära sig behärska det engelska språket genom att bland annat upp till 50 procent av undervisningen enligt svensk läroplan (LGR -11) sker på engelska med kvalificerade lärare från engelskspråkiga länder. För det andra handlar det om en trygg och säker läromiljö där lärare kan fokusera på att undervisa och eleverna på sitt lärande. Och för det tredje om höga akademiska förväntningar på alla elever så att varje elev kan utmanas att nå hens fulla potential.

Läs mer:

Här finns IES skolor (nytt fönster)

Barbara Bergström, grundare av IES på DN Debatt 2015-02-16

 

 

                                                                     

Olof Granström: Så framtidssäkrar vi skolan

06 maj 2024

Olof Granström, statsvetare och ekonom, som tidigare jobbat nära Hans Rosling på Gapminder, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor

Pär Lager: Så fungerar Ukraina trots kriget

06 maj 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i en orolig tid. Du kan se hela

Niklas Arnberg: Så pandemisäkrar vi skolan

06 maj 2024

Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i

Torbjörn Kock (S): Så kan vi mäta kvalitet i skolan

06 maj 2024

Torbjörn Kock (S) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Där har de utarbetat 17 nyckeltal för att mäta