Internationella Engelska Skolan (IES) har från 2010 och fram till i år öppnat 17 nya grundskolor. Merparten av skolorna ligger i närheten av områden som har en hög andel av invånare med utländskt bakgrund. Växande befolkning, lämplig lokal och efterfrågan på ett tydligt utbildningskoncept är centralt när IES etablerar sig.

ralphriber.pngUnder torsdagen (9/6) presenterades rapporten När skolan själv får välja som handlar om var friskolor etablerar sig. Rapporten är skriven av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) och visar att friskolor oftare etableras i områden med många högutbildade och i invandrartäta områden. I kommuner som styrs av en vänstermajoritet etableras färre friskolor jämfört med i andra kommuner.

Vi har frågan Ralph Riber, vd för Internationella Engelska Skolan (IES) med över 80 000 elever i kö till sina skolor, om deras senaste etableringar.

Var har ni etablerat era skolor de senaste åren?

– IES har från 2010 och fram till i år öppnat 17 nya grundskolor. Merparten av våra etableringar ligger i närheten av områden som har en hög andel av invånare med utländskt bakgrund.

IES senast öppnade skolor ligger i Krokslätt (södra Göteborg), Johanneberg (Göteborg), Borås, Nacka Strand, Hässelby (västra Stockholm), Uppsala (nära Gotsunda), Halmstad, Västerås, Huddinge, Skärholmen (södra Stockholm), Lund (S:t Lars, södra Lund), Telefonplan (södra Stockholm), Tyresö, Falun, Umeå, Hässleholm och Kista (norra Stockholm).

Hur tänker ni när ni väljer var ni vill finnas?

– Vi söker områden med växande befolkning där det finns en lämplig lokal och där föräldrar och elever efterfrågar vårt tydliga utbildningskoncept. Det handlar för det första om att lära sig behärska det engelska språket genom att bland annat upp till 50 procent av undervisningen enligt svensk läroplan (LGR -11) sker på engelska med kvalificerade lärare från engelskspråkiga länder. För det andra handlar det om en trygg och säker läromiljö där lärare kan fokusera på att undervisa och eleverna på sitt lärande. Och för det tredje om höga akademiska förväntningar på alla elever så att varje elev kan utmanas att nå hens fulla potential.

Läs mer:

Här finns IES skolor (nytt fönster)

Barbara Bergström, grundare av IES på DN Debatt 2015-02-16

 

 

                                                                     

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Frukostseminarium – ”Skolan som brottsplats” 20 september

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Folkhälsomyndigheten: Så mår Sveriges unga

23 augusti 2023

Hur mår eleverna? Det var temat för ett frukostseminarium hos Friskolornas riksförbund onsdagen den 23 augusti 2023. Medverkade gjorde bland