Utbildningen hänvisades till inriktningen Skog och godkändes av Skolinspektionen

Dagens Nyheter skrev den 29 mars om utbildningar inom Naturbruksprogrammet och flera friskolor påstods då placera utbildningar inom vissa programinriktningar för att tjäna pengar. Realgymnasiet och deras utbildning Äventyrsturism var ett av exemplen. Vi har intervjuat Jan Vikström, grundare av Realgymnasiet, för att reda ut begreppen.

Varför ligger er utbildning Äventyrsturism inom inriktningen Skog på Naturbruksprogrammet?

– Därför att Naturguide är en av de fyra yrkesutgångar som finns inom inriktningen Skog på Naturbruksprogrammet. Det beslutet är fattat av Skolverket och vi måste följa det. Vi har haft utbildningen sedan 2008 och när gymnasiereformen genomfördes 2011 hänvisades utbildningen till inriktningen Skog och godkändes av Skolinspektionen.

Vad hade det inneburit för utbildningen om den legat inom en annan inriktning eller ett annat program?

– De som läser till Naturguide behöver ha vissa specifika kunskaper med sig till arbetslivet. I samarbete med branschen har vi anpassat upplägget efter deras och elevernas behov. Idag är det bara inom inriktning Skog som det går att få rum med det som krävs. Det tycker vi är stelbent och skapar otydlighet för alla. Därför har vi länge argumenterat för att det ska bli en egen inriktning som bättre passar med innehållet. Då kan också skolpengen utgå från en bättre bedömning av vilka resurser som behövs.

Hur såg det ut innan den nya gymnasieskolan (Gy -11) genomfördes 2011?

-Vi startade våra utbildningar till Naturguide redan 2008. Då var det del av Naturbruksprogrammet men det fanns inga fasta inriktningar. När gymnasiereformen genomfördes 2011 hade man som mål att göra programstrukturen tydligare med tydligare inriktningar, vilket i sig var en bra tanke. Inom Naturbruksprogrammet blev det en sammankoppling mellan Naturguide och inriktningen mot Skog som vi och branschen inte förstod och därför argumenterade emot. Med en egen inriktning blir det ännu tydligare för både elever som söker och deras framtida arbetsgivare vad de kan.

Hur ser branschen ut i ett internationellt perspektiv?

– Många länder, som exempelvis alpländerna med sina ”bergsguider” ligger långt före Sverige i utbildnings- och certifieringskrav för att få arbeta inom branschen. Våra elever certifieras bland annat via fjäll-ledarnormen och reseledar-certifiering i samarbete med STS Alpresor. Detta är en bransch som växer snabbt där Sverige har mycket stora möjligheter inom området. Vi är ett säkert land med en fantastisk bredd på vårt naturutbud. Till det kommer Allemansrätten som är helt unik! Tyvärr sjabblar vi bort möjligheten. Till och med Storbritannien har långt bättre certifierings-krav än vi har i Sverige. När vi 2011 undersökte London så fanns således inte en enda researrangör som arrangerade naturresor till Sverige, det säger en del!

Vad vill du ska hända?

– Jag vill att detta ska bli en egen inriktning inom Naturbruksprogrammet. Då blir utbildningen bättre för eleverna, rätt prissatt och Sverige får en skjuts framåt inom Naturturismen. I den gymnasieutredning som presenterades häromdagen föreslås att Skog ska ha fler obligatoriska kurser mot maskinförare. Det kommer att döda denna utbildning men också motverka Sveriges ansträngningar att lyckas inom en bransch med fantastiska möjligheter!

 

Läs mer

Skolverkets information om gymnasieprogram och yrkesutgångar (nytt fönster)

Läroplan för gymnasieskola 2011 (pdf, nytt fönster)