Friskolor fick rätt i Norrköping

Kammarrätten har beslutat att friskolorna i Norrköping ska kompenseras för att de kommunala gymnasieskolorna gick med underskott 2010. Domen anger att en kommunal verksamhet normalt ska ha tre år på sig att återställa ett underskott.

Kammarrätten ger friskolor i Norrköping rätt. Friskolorna ska kompenseras för att de kommunala gymnasieskolorna gick med underskott 2010. Kommunen menar att underskotten kommer att regleras över tid, men kammarrätten pekar på att de kommunala verksamheterna länge gått med minus.

Domen anger att en kommunal verksamhet normalt ska ha tre år på sig att återställa ett underskott. Annars ska de fristående skolorna kompenseras med motsvarade belopp. Detta är av betydelse för alla kommuner som menar att underskott överförs till kommande år.

Medlemmar kan ladda ner domen som pdf här (kräver inloggning)

Läs mer om domen här:

SVT Öst

Norrköpings Tidning