Det fria skolvalet inte orsak till resultatförsämringar i skolan enligt IFAU

BLOGG | IFAU har presenterat en intressant rapport om 1990-talets skolreformer. Resultatet av analysen är mycket intressant. IFAU utesluter att de stora kunskapsförsämringarna i internationella kunskapsmätningar beror på skolvalsreformen.

Ulla Hamilton, tf vd för Friskolornas riksförbund, har bloggat efter sin medverkan på IFAUs seminarium idag.

Läs hela blogginlägget på Friskolebloggen.