Fjärrundervisning för alla

Regeringen har lämnat en proposition om fjärrundervisning, men med tydliga begränsningar. Det känns väldigt märkligt, omodernt och rimmar illa med talet om att hela Sverige ska leva och att tekniken måste kunna utvecklas bättre i skolan. Det skriver Ulla Hamilton tf vd.

Ulla Hamilton, tf vd för Friskolornas riksförbundAlla pratar om hur vi ska kunna nyttja den nya tekniken på olika sätt. I USA är det många universitet som erbjuder distansundervisning och distanskurser. Jag är övertygad om att vi kommer att få se en hårdare konkurrens på detta område och där svenska universitet måste hänga med för att inte tappa studenter.

Det har talats om IT i skolan under många år. Lite har hänt och mycket mer skulle kunna hända. Läser nu att regeringen har lämnat en proposition om fjärrundervisning som innebär att det ska vara möjligt men med tydliga begränsningar. Det får bara ske inom ett begränsat antal ämnen eller viss undervisning och dessutom är det regeringen som bör fatta beslut om vilka ämnen eller annan undervisning som fjärrundervisning får erbjudas. Hur tänkte de nu undrar jag.

Regeringsförslaget innebär dessutom att fjärrundervisning bara får erbjudas av staten. Kommunala och fristående skolor som har duktiga lärare som skulle kunna dela med sig till t ex glesbygdsskolor ska alltså inte få utveckla egna modeller för fjärrundervisning. Det känns väldigt märkligt och dessutom omodernt. Rimmar illa med talet om att hela Sverige ska leva och att tekniken måste kunna utvecklas bättre i skolan i hela landet.

Tursamt nog har Alliansen lämnat in en motion som innebär att fjärrundervisning ska vara möjligt utan begränsning i ämnen och för alla huvudmän. Låt oss hoppas att detta vinner majoritet i riksdagen. För då kan alla elever, i alla kommuner och oavsett skola, få tillgång till lika goda förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning och kunskap. Det är ett utmärkt sätt att utnyttja teknikens möjligheter för att öka kvaliteten och tillgängligheten i skolan i hela landet.

Ulla Hamilton, tf vd för Friskolornas riksförbund