21 maj 2014

Virestads friskola har rätt till 870 000 kronor i utebliven skolpeng från Älmhults kommun efter att kommunens skolor gått med underskott. Kammarrättens beslut innebär att skolan kan investera i verksamheten.

Virestads friskola har rätt till 870 000 kronor i utebliven skolpeng från Älmhults kommun. Det menar kammarrätten som avslog kommunens överklagande av förvaltningsrättens dom den 15 maj. Anledningen är att kommunens skolverksamhet gått med underskott 2010 och 2011, men utan att Virestads förskola och skola kompenserats. Domstolen menar att kommunens hantering av underskott ska ses som resurstillskott och för att alla skolor ska anses behandlas på lika villkor ska friskolan kompenseras.

För en liten verksamhet som Virestads friskola är 870 000 ett betydande belopp och domen innebär en möjlighet till investeringar i verksamheten.

– Vi kommer att ge vår skolgård en ansiktslyftning, det blir också en del inköp av IT-utrustning. Vår förskoleverksamhet går också mycket bra så en del sätter vi undan för en närstående tillbyggnad av förskolelokaler, säger Tomas Harrysson, suppleant i styrelsen för Virestads friskola och som företrätt skolan i processen.

Att skolan ska kompenseras för underskott i kommunens skolor är inte den enda process skolan tvingats driva. Skolan har överklagat alla pengbeslut från 2010 till 2013 och det har lett till att grundbeloppen i skolpengen höjts med omkring 40 procent på de fyra åren. Det har tagit mycket tid, men det har det varit värt.

– För att nå hit har vi lagt väldigt mycket tid, flera hundratals timmar, men idag är vi också relativt nöjda med hur vår kommun fördelar pengarna och hur beräkningen redovisas, säger Tomas Harrysson.

I slutänden är det barn och elever som påverkas av resursföredelningen. Tomas Harrysson tycker att alla kommuner borde tänka mer på att behandla alla skolor på lika villkor.

– Att friskolorna får de pengar de har rätt till är en förutsättning för att man skall kunna driva bästa möjliga skola. Tyvärr har många kommuner ambitionen att komma så billigt undan som möjligt istället för att det skall bli så rättvist som möjligt.

Friskolornas riksförbund har stöttat Virestads friskola i de juridiska processerna.

– Det är bra att det kommer ännu en dom från kammarrätten som säger att underskott som skrivs av ska betraktas som resurstillskott. Vi välkomnar att det utvecklas en tydlig praxis som kan göra att fristående förskolor och skolor slipper gå till domstol. Pengen ska fördelas på lika villkor och alla barn och elever få de resurser de har rätt till, oavsett val av förskola eller skola, säger Mariette Dennholt, förbundsjurist på Friskolornas riksförbund.

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Se frukostseminariet – ”Skolan som brottsplats” i efterhand

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Folkhälsomyndigheten: Så mår Sveriges unga

23 augusti 2023

Hur mår eleverna? Det var temat för ett frukostseminarium hos Friskolornas riksförbund onsdagen den 23 augusti 2023. Medverkade gjorde bland