Ekonomifakta om fristående förskolor och skolor

Fristående förskolor och skolor har en relativt låg rörelsemarginal på bara 3 procent och friskoleföretagen delar ut mindre än en procent av sin omsättning.

Den genomsnittliga rörelsemarginalen för företag som driver för-, grund- eller gymnasieskola var 3,0 procent 2012. Resultatet efter avskrivningar var drygt 616 miljoner av en omsättning på 20,5 miljarder, en nedgång med 161 miljoner kronor sedan förra årets genomgång. Företagen betalade knappt 150 miljoner kronor i bolagsskatt.

246 av 906 företag gjorde en utdelning ur del av resultatet. Totalt delade företagen ut endast 0,76 procent av den totala nettoomsättningen. Bland de 50 största företagen var det inget som gjorde någon vinstutdelning.

Sammanställning (förra årets siffror inom parentes)

Total nettoomsättning 20 541 146 (18 769 409) tkr

Totalt rörelseresultat efter avskrivningar 616 293 (777 479) tkr

Genomsnittlig rörelsemarginal 3,00 % (4,14 %)

Total skatt 149 633 (215 294) tkr

Totalt utdelat 156 758 (142 966) tkr

Total utdelning av nettoomsättning 0,76 % (0,76 %)

Antal aktörer som gjort utdelning 246 (236)

Totalt antal företag i granskning 906 (940)

Här kan du läsa hur vi gjort (Pdf)