Friskolornas riks­förbund arbetar för att utveckla och höja kvaliteten i svensk förskola och skola utifrån grundpelarna valfrihet för barn, elever och föräldrar, lika villkor för alla aktörer och fokus på kvalitet. Som medlem får du en rad fördelar och bidrar till att friskolorna kan agera som en gemensam kraft i samhället och den politiska debatten.

 

Medlemsavgiften är 0,07 % av medlemmens senaste kända årsomsättning upp till 150 miljoner kronor och 0,01 % på årsomsättning därutöver. Minimiavgiften är 2 500 kronor. Maxavgiften är 400 000 kronor.

Gör en medlemsansökan

Du som funderar på att starta en fristående verksamhet inom barnomsorg eller skola kan ansöka om ett observatörmedlemskap. Medlemsavgiften för ett observatörsmedlemskap är 1500kr/år.

Ansök om observatörsmedlemskap