Det fria skolvalet har inneburit fler valmöjligheter. Det betyder också att det är upp till dig att bestämma. Som en hjälp på vägen till ett informerat val har vi samlat svar på vanliga frågor kring skol- och förskolevalet. Du hittar mer information om val av förskola och skola på Skolvalet.nu.

Välja förskola

Välja grundskola

Välja gymnasieskola

Välja förskola

Förskolan är frivillig, men nästan alla barn i åldern 3–5 år är inskrivna i en förskola. Kommunen är skyldig att se till att det finns förskoleplats för alla barn från ett års ålder.

Söka plats

I vissa kommuner hanteras alla förskolors ansökningar genom ett gemensamt kösystem, men det är också vanligt att den som väljer en fristående förskola måste göra ansökan direkt hos den önskade skolan. Varje kommun bestämmer hur platserna ska fördelas. Det vanligaste är kötid eller syskonförtur.

Avgifter

Alla barn mellan 3 och 5 år har rätt till avgiftsfri förskola tre timmar per dag. Därutöver betalar föräldrarna en barnomsorgsavgift, som beräknas utifrån den egna inkomsten. Alla förskolor får också finansiering från kommunen på lika villkor. Oavsett vilken förskola föräldrarna väljer är avgiften densamma och maxtaxa gäller.

Jämföra förskolor

Det finns inga oberoende kvalitetsmått att använda för att jämföra kvaliteten hos olika förskolor, utan som förälder måste du i hög grad själv försöka bilda dig en uppfattning om verksamheten, genom besök eller på andra sätt. Fråga gärna kommunen eller den enskilda förskolan om de kan redovisa resultat av enkäter och andra undersökningar.

Välja grundskola

Genom det fria skolvalet har alla elever och föräldrar rätt att välja grundskola. Här är några tips och länkar som kan hjälpa dig vidare.

Skolor

Alla barn får en placering på en skola i sin hemkommun men ni har alltid rätt att söka en annan skola. Kommunen hanterar alla ansökningar till sina egna skolor och platserna tilldelas efter närhetsprincipen. Den som vill ha plats på en fristående skola måste vanligen göra ansökan direkt hos den önskade skolan. Platserna kan tilldelas efter kötid, syskonförtur och/eller närhetsprincip. Här kan du söka och jämföra grundskolor. Du kan även jämföra skolor hos Skolverket.

Skolmiljö och lärare

När du har hittat ett par alternativ, försök då ta möjligheten att gå på öppet hus eller prata med skolan och se om du kan få göra ett besök för att skapa dig en egen bild av miljö och lärare.

Inför gymnasievalet

Här är några tips och länkar som kan vara användbara inför valet av gymnasieskola.

Intresse

Utgå från dina intressen och vad du är bra på. Här kan du testa dig själv och läsa mer om olika utbildningar.

Drömyrke

Krävs det ett yrkesförberedande eller högskoleförberedande gymnasieprogram för att nå dit? Här kan du läsa mer om olika yrken. Och kan du se filmer där unga beskriver sina arbeten och vägen dit.

Behörighetskrav

Ta reda på vilka program som innehåller kurser för särskild behörighet som behövs för att studera vidare på högskolan. Här kan du se behörighetskraven för olika högskoleförberedande program.

Skola

När du har valt vilket eller vilka program du är intresserad av är det dags att välja skola. I dag finns det många olika inriktningar och skolorna kan arbeta efter olika pedagogiska metoder. Här kan du söka gymnasieskolor.

Studera på annan ort

Fristående gymnasieskolor tar emot elever från hela landet på samma villkor. Kommunala gymnasieskolor tar i första hand emot elever från den egna kommunen eller kommunens samverkansområde. Oavsett var skolan ligger, finansieras den av skolpengen från din hemkommun. Om du behöver flytta till en annan ort för att gå på gymnasiet kan det finnas möjlighet att få extra pengar, så kallat inackorderingsstöd, av din kommun.

Skolmiljö och lärare

När du hittat ett par alternativ, ta möjligheten att gå på öppet hus som de flesta skolor anordnar.