I helgen möts kristdemokrater från hela landet på Riksting här i Helsingborg. Vi som är rektorer på några av stadens största friskolor vill bjuda in kristdemokratiska politiker till oss – för att ni ska få bättre insyn i vår verklighet. Hjärtligt välkomna!

Alla är överens om att den måste bli bättre. Men vad är egentligen hög kvalitet i skolan? Vi måste kunna mäta skolkvalitet. Det håller de flesta med om. Det handlar om våra barns framtid men även om Sveriges framtid som kunskapsnation. Ändå har det visat sig vara svårt att få till kvalitetsindikatorer som säger något om den undervisning som bedrivs – alltså riktig kvalitet.

Kristdemokraterna är ett parti som länge har betonat värdet av valfrihet. När partiet samlas till Riksting här i Helsingborg tror vi därför att skolan kommer vara en aktuell fråga. Alla vi som är vänner av valfriheten och tror på värdet av att det finns alternativ måste göra det vi kan för att ständigt förbättra den. Därför hoppas vi att ni som är ombud vill komma och besöka oss för att bli inspirerade.

Vi arbetar i skolan och följer verksamheten på nära håll. Samtidigt följer vi den nationella skoldebatten och det är inte alltid de två överensstämmer. Vi menar att hög kvalitet i skolans kunskapsförmedlande roll är av helt avgörande betydelse. Därför uppskattar vi att skoldebatten numera kretsar mycket kring denna fråga. Men vi är inte lika säkra på att de lösningar som föreslås också kommer att få avsedd effekt.

Som skolledare tror vi att det vore bra om det fanns kvalitetsindikatorer som gick att jämföra mellan olika skolor. Men den nationella debatten skyndar ofta förbi den viktiga uppgiften att ta fram ett sätt på hur kvaliteten ska mätas.

Lösningen är inte de enkla måtten: hur stor skolgården är på skolan eller hur många elever läraren måste undervisa. Vi förstår lockelsen med mått som enkelt går att räkna ut och jämföra. Men vi tror inte att det är där ni hittar kvaliteten. Fokus måste vara tryggheten för varje familj att själva få en uppfattning om kvaliteten i den undervisning en skola bedriver – bara så stärker vi valfriheten.

Det vi däremot behöver bli mycket bättre på är att mäta outputfaktorer, snarare än inputfaktorer. Det vill säga: hur bidrar de enskilda skolorna till elevernas kunskapsutveckling. I andra länder mäter man det så kallade förädlingsvärdet för skolor. Det borde vi göra även i Sverige.

Med det sagt finns det också kvalitetsvärden som är svårare att mäta. Vi som arbetar i skolan märker hur kvaliteten ser ut på en skola. Det är inte alltid det går att ta på, men ofta får man snabbt en känsla av om det som bedrivs är bra utbildning eller inte. Vi tror att ni skulle känna samma sak om ni besökte oss. Att här råder ordning och att själva lärandet intar en central plats i våra skolor.

Ta gärna med er en partikollega och låt oss visa er hur god skolkvalitet känns när man upplever den på plats. Så kan vi tillsammans ta ett samtal om hur man också kan mäta kvalitet utan att kväva den innovation, det lokala ledarskap och den självständiga lärarroll som krävs för att upprätthålla den.

Joacim Andersson, rektor Vikens Montessori, Höganäs kommun

Kia Berg, rektor Realgymnasiet Helsingborg

Susanne Björk, rektor Innovitaskolan Helsingborg

Katarina Heide, rektor ProCivitas Helsingborg

Anders Johansson, rektor LBS Kreativa Gymnasiet Helsingborg

Rachel Kjellman, rektor Internationella Engelska Skolan Helsingborg

Daniel Larsson, rektor Praktiska Gymnasiet Helsingborg

Lidija Münchmeyer, rektor Kunskapsskolan Helsingborg

Mats Rosén, skolchef, JENSEN grundskola Helsingborg

Emma Schneider, rektor Brunnby Skola, Höganäs kommun

Cathrine Svensson, rektor Drottning Blankas gymnasieskola Helsingborg

Pernilla Svensson, rektor Vittra Landborgen