Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Alla som driver eller funderar på att starta en fristående förskola eller skola kan bli medlem i Friskolornas riksförbund. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Friskolornas riksförbund arbetar för att utveckla och höja kvaliteten i svensk förskola och skola utifrån grundpelarna valfrihet för barn, elever och föräldrar, lika villkor för alla aktörer och fokus på kvalitet. Förskolor och skolor som är medlemmar i Friskolornas riksförbund står bakom och arbetar i linje med förbundets etiska förhållningssätt.

Rådgivning
Vi ger våra medlemmar råd och stöd i arbetet med att starta och driva verksamheten. På förbundet finns skoljuridisk experthjälp som är särskilt inriktad mot dig som driver en fristående verksamhet. Vi kan också ge råd i mediehantering.

Tjänster och medlemsförmåner
Som medlem har du tillgång till ett antal tjänster och medlemsförmåner som gör det lättare och mer effektivt att bedriva din verksamhet.

Fakta och nyheter
På friskola.se hittar du nyheter som berör vårt verksamhetsområde och fakta om fristående förskolor och skolor. Som medlem får du en egen inloggning som ger dig mer information, fler tjänster och förmåner. Du får också vårt nyhetsbrev i en separat utgåva.

Utbildningar och konferenser
Förbundet anordnar utbildningar och konferenser om aktuella ämnen. Utbildningarna vänder sig i första hand till våra medlemmar, men även till personer som planerar att starta en fristående förskola eller skola. Medlemmar får ofta rabatt på saker vi arrangerar ihop med andra.

Opinionsbildning och påverkansarbete
Förbundet arbetar konstant med att förbättra villkoren för alla fristående förskolor och skolor. Det gör vi bland annat med hjälp av pressarbete, genom att ge ut rapporter och anordna seminarier och konferenser. Vi träffar även politiker och svarar på frågor från journalister, myndigheter och allmänheten om vår bransch och vad vi anser vara viktigt i svensk skola. I vårt pressrum hittar du våra senaste officiella kommentarer. Som medlem stödjer du arbetet för att fristående förskolor och skolor ska kunna drivas på lika villkor som kommunala verksamheter.