Förbundets årsmöte beslutade 2017 att medlemmar i Friskolornas riksförbund ska vara transparenta med relevanta uppgifter om verksamheten, t ex ägare, kvalitetsarbete och ekonomi. Anledningen till beslutet är att öka tillgången till information och underlätta för elever och föräldrar som ska välja förskola eller skola. Men också att öka allmänhetens förtroende i branschen, som ibland kritiseras för att inte vara transparent.

För att underlätta för dig som medlem har vi tagit fram en mall som du kan utgå ifrån för att publicera dina uppgifter på er hemsida. Du kan också se hur andra medlemmar gjort, t ex Nya Läroverket i Luleå.

Mall 

På er hemsida bör ni publicera den särskilda medlemslogotypen för medlemmar i Friskolornas riksförbund. Genom att publicera den tydligt ökar chansen att besökare av er webbplats ser att ni är medlemmar i förbundet. Logotypen finns att ladda ner på friskola.se/medlemslogo

Rubrikförslag

"Vilka vi är och hur vi jobbar"

Etiska riktlinjer

Visa att ni följer förbundets etiska riktlinjer och länka till dem. T ex: ”Organisationen X är medlemmar i Friskolornas riksförbund och följer förbundets etiska riktlinjer. Ta del av riktlinjerna här”.

Verksamheten

Vi bedriver skolformen/erna: Lista t ex era skolformer eller skriv med egna ord i löpande text.

Antal barn/elever: Ange antal barn/elever hos er

Antal anställda: Ange antal anställda hos er

Idé/profil/inriktning: Beskrivning av idé/profil/inriktning

Kvalitetssäkring: Berätta om ert kvalitetsarbete; hur ni säkerställer att ni lever upp till krav i författningarna och att barn/elever får bästa möjliga utbildning. Länka till annan sida om detta redan finns beskrivet på annan plats.

Ägare

Informera om ägaren till bolaget som är huvudman för verksamheten.

T ex :

Huvudman för skolan: Organisation X, org nr xxxxxx-xxxx.

Styrelsen för huvudmannen består av [person 1], [person 2] etc.

Ekonomi

Här kan ni länka t ex till egen fil med senaste årsbokslut eller offentlig uppgift på t ex www.allabolag.se eller www.solidinfo.se.

Hur har andra gjort?

Ta en titt på hur Nya Läroverket i Luleå gjort (nytt fönster)