Stöd i hyres- och skattefrågor för medlemmar i Friskolornas riks­förbund

Friskolornas riksförbund har träffat ett samarbetsavtal med Lokalrevisioner AB. Samarbetet ger medlemmar i Friskolornas riksförbund möjlighet att ta hjälp i hyres- och skattefrågor.

Ulla Hamilton intervjuar Lars Uggla

Lokalrevisioner grundades 1992 och har en bred kompetens från kalkylering, analys och förhandling. Vi kan analysera er nuvarande situation, hitta möjligheter till återbetalningar och genomföra den process som krävs för att detta ska ske. Vi driver frågan mot Skatteverket och om det behövs även i Förvaltningsdomstolar. För detta står vi för hela kostnaden. Ni betalar bara om ni får återbetalningar från Skatteverket.

Som medlem erhåller ni 10 % rabatt på ordinarie debitering.

Exempel på uppdrag

Vi identifierar fastigheter som används som skolfastigheter men är taxerade som lokal- eller industrifastigheter och därmed är belagda med fastighetsskatt, när de skulle vara taxerade som skolbyggnad och därmed skattebefriade.

Lokalrevisioner erbjuder även medlemmar i Friskolornas riksförbund:

  • Rådgivning i avtalsfrågor
  • Hjälp vid hyresförhandlingar
  • Kontroll av befintligt hyreskontrakt
  • Hjälp med andra skattefrågor
     

Pris

Lokalrevisioner AB arbetar enligt principen, inget resultat inget arvode. Vi tar således en del av uppnådda besparingar.

Arvodet förhandlas enskilt för varje kund, men Lokalrevisioner har en maximal debitering till Friskolornas riksförbunds medlemmar enligt:

Uppnådd besparing Arvode
0 – 100 000 kr 25% minus 10% rabatt
100 001 – 1 000 000 kr    20% minus 10% rabatt
Över 1 000 000 kr 15% minus 10% rabatt

När det gäller frågor där man inte kan kvantifiera en besparing debiterar vi 1 400 kr/timmen, medlemmar får 10% rabatt.

Kontakt

För mer information kontakta:

Lars Uggla
070-992 47 20
lars.uggla@lokalrevisioner.se

Johanna Borggren
070-989 23 28
johanna.borggren@lokalrevisioner.se

Lokalrevisioner AB
Oxenstiernsgatan 25
115 27 Stockholm
www.lokalrevisioner.se