Friskolornas riksförbund har träffat ett samarbetsavtal med Lokalrevisioner AB. Samarbetet ger medlemmar i Friskolornas riksförbund möjlighet att ta hjälp i hyres- och skattefrågor.

 

Hör Lars Uggla berätta mer om hur Lokalrevisioner kan hjälpa din skola när fastighetsägare vill momsbelägga hyresgäster som inte är momspliktiga.

Lokalrevisioner har även tagit fram en mall för momsklausul som kan användas av när ni gör ny- eller omförhandling era sina skollokaler. Den täcker in att deras fastighetsägare kan bli frivilligt skattskyldiga för moms. Ladda ned mallen: Mall för momsklausul

Lokalrevisioner grundades 1992 och har en bred kompetens från kalkylering, analys och förhandling. Vi kan analysera er nuvarande situation, hitta möjligheter till återbetalningar och genomföra den process som krävs för att detta ska ske. Vi driver frågan mot Skatteverket och om det behövs även i Förvaltningsdomstolar. För detta står vi för hela kostnaden. Ni betalar bara om ni får återbetalningar från Skatteverket.

Som medlem erhåller ni 10 % rabatt på ordinarie debitering.

Exempel på uppdrag

Vi identifierar fastigheter som används som skolfastigheter men är taxerade som lokal- eller industrifastigheter och därmed är belagda med fastighetsskatt, när de skulle vara taxerade som skolbyggnad och därmed skattebefriade.

Lokalrevisioner erbjuder även medlemmar i Friskolornas riksförbund:

Pris

Lokalrevisioner AB arbetar enligt principen, inget resultat inget arvode. Vi tar således en del av uppnådda besparingar.

Arvodet förhandlas enskilt för varje kund, men Lokalrevisioner har en maximal debitering till Friskolornas riksförbunds medlemmar enligt:

Uppnådd besparing Arvode
0 – 100 000 kr 25% minus 10% rabatt
100 001 – 1 000 000 kr 20% minus 10% rabatt
Över 1 000 000 kr 15% minus 10% rabatt

När det gäller frågor där man inte kan kvantifiera en besparing debiterar vi 1 400 kr/timmen, medlemmar får 10% rabatt.

Kontakt

För mer information kontakta:

Lars Uggla
070-992 47 20
lars.uggla@lokalrevisioner.se

Johanna Borggren
070-989 23 28
johanna.borggren@lokalrevisioner.se

Lokalrevisioner AB
Sandelsgatan 42
115 34 Stockholm.
www.lokalrevisioner.se

Ulla Hamilton intervjuar Lars Uggla