Gratis rådgivning för Friskolornas medlemmar som bli medlemmar i Skolfederation

Skolfederation är en teknisk förutsättning för att få åtkomst till Skolverkets provplattform och genomföra ett digitalt nationellt prov. Skolfederation krävs också för inrapportering till UHRs betygsdatabas BEDA. Skolfederation är den enda identitetsfederationen för grund- och gymnasieskolan i Sverige, godkänd i Skolverkets interfederation Fidus.

Bli medlem nu så ni hinner genomföra övriga tekniska steg för att bli redo för digitala nationella prov som inleds 2024.

När ni ansluter till Skolfederation får ni 30 min kostnadsfri rådgivning på måndagar, varje vecka från och med 1 november kl. 15.00-15.30, fram till 31 maj 2024 så att ni tryggt kan komma igång med den tekniska implementationen av Skolfederation. Klicka på länken och anmäl dig. Det är möjligt att delta fler gånger.

Skolfederation har också en allmän teknisk rådgivning stående på tisdagar, men rådgivningen på måndag är särskilt avsedd för medlemmar i Friskolornas riksförbund som vill ansluta till Skolfederation.