”Medlemmar i Friskolornas Riksförbund får fritt medlemskap i Skolfederation fram till 31 december 2023 och gratis rådgivning

Skolfederation är en teknisk förutsättning för att få åtkomst till Skolverkets provplattform och genomföra ett digitalt nationellt prov. Skolfederation krävs också för inrapportering till UHRs betygsdatabas BEDA. Skolfederation är den enda identitetsfederationen för grund- och gymnasieskolan i Sverige, godkänd i Skolverkets interfederation Fidus.

Bli medlem nu så ni hinner genomföra övriga tekniska steg för att bli redo för digitala nationella prov som inleds 2024.

Fyll i ansökan om medlemskap via Skolfederations webb. Formuläret är endast för er som tar del av erbjudandet via Friskolornas Riksförbund.

När ni ansluter till Skolfederation får ni: