Friskoleförsäkring

Att driva friskola innebär ett stort ansvar mot barn och ungdomar, föräldrar och kommun. En olyckshändelse eller ett avbrott i undervisningen kan få förödande effekt, inte minst ekonomiskt. För att underlätta verksamheten har vi tagit fram en försäkring som är skräddarsydd för skolor anslutna till Friskolornas riksförbund.

 

Vi vill kunna erbjuda våra medlemmar en kompetent rådgivning med stor bredd, hög tillgänglighet och god service. Vår förmedlare är Söderberg & Partners AB som finns över hela landet och som vi själva har mycket god erfarenhet av att samarbeta med.

Förbättringar som gjorts i lösningen är följande:

  • Rättsskyddsförsäkringen har fått ett högre försäkringsbelopp som numera är 10 basbelopp per skada, max 1 000 000 kr under ett försäkringsår.
  • Ansvarsförsäkringen förbättrats till att även omfatta skadestånd/diskrimineringsersättning
    till barn och elever som den försäkrade kan bli skyldig att betala. Dock gäller försäkringen bara i den mån den försäkrade vidtagit aktiva åtgärder. Vid diskriminering är högsta ersättning per skada och försäkringsår 10 basbelopp med självrisk 0,2 basbelopp.
  • Försäkringen gäller även för stöld av maskiner/inventarier i försäkringslokalen under skolans öppethållande. Stölden skall upptäckas omedelbart och polisanmälas omgående.
    Försäkringsbeloppet är högst 1 basbelopp.
  • Vid ersättningsbar skada ingår även Mediahanteringsförsäkring med försäkringsbelopp
    högst 50 000 kr.

De skolor som har egen personal som sköter skolhälsovården kan komplettera försäkringsskyddet med Patientskadeförsäkring med lagstadgat försäkringsbelopp
1000 basbelopp/skada max 200basbelopp/patient. Premien baseras på antalet vårdutövare.

 

Läs mer i informationsmaterialet nedan:

 

Kontakta Söderberg & Partners

Växel 08-7005170

fredsgatan@soderbergpartners.se

 

Charlotte Arén, Försäkringsförmedlare

Telefon: 08-700 51 71

Mobil: 0709-95 26 32

charlotte.aren@soderbergpartners.se