Exklusivt erbjudande om IT-stöd

Friskolornas riksförbund har tecknat ett exklusivt avtal med företaget Qlosr (fd South Brains) som kan hjälpa dig som medlem till en enklare IT-vardag. Qlosr är ett IT-företag med stor erfarenhet av bland annat skolors IT-behov och som dagligen hjälper ett flertal skolor.

Kort information om Qlosr

Qlosr är ett Svenskt företag med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Mälardalen, som erbjuder smarta och effektiva IT-lösningar till företag och skolor. Vår filosofi är att identifiera och förstå våra kunders verksamhet, behov, situation samt målbild. För att sedan hitta den bästa lösningen till dig som kund. Oavsett om det handlar om digitala klassrum, IT-arbetsplatser, nätverk eller serverdrift.

1992 hette vi Office IT-Partner och har sedan dess levererat kundnära IT-tjänster och guidat våra kunder genom mängder av teknikskiften. Sedan 2018 har vi varit ett dotterbolag till Nordlo Group AB. Nu har den lokala ledningsgruppen och tidigare delägarna i Nordlo Stockholm Liljeholmen och Södertälje AB förvärvat 100% av aktierna i dotterbolaget. Syftet är att erbjuda marknaden en större verksamhetsnära IT-leverantör med en operativ, ägarledd organisation. Den tillväxt vi haft de senaste 5 åren på ca 30% per år vill vi ta ett steg till och lanserar ett utvecklat kundlöfte under två verksamhetsgrenar, Qlosr to Education och Qlosr to Business.

Båda kundlöftena vilar på en flexibel, verksamhetsnära helhetslösning där kunden erbjuds skalbara tjänster. Du känner igen oss på vår närhet och förståelse och att vi brinner för att bidra till vår kund når sina verksamhetsmål. Vi är ca 60 medarbetare som finns i Stockholm, Mälardalen, Göteborg och Malmö.

Kompetens

Lång erfarenhet av arbete tillsammans med pedagoger och återkommande förändringar i skolmiljön. Stor erfarenhet av att arbeta i projekt med färdiga tjänstepaket för nyetableringar då det ofta sker förvärv inom den privata skolsektorn och nya skolor behöver etableras på kort tid. Genomförande av transitonsprojekt är vanligt förekommande då förvärv ofta innebär sammanslagningar av befintliga IT miljöer. Dedikerade resurser som enbart arbetar med våra skolkunder inom både sälj, konsulter och Service Desk. Nätverk för skolornas beställare och IT administratörer för att utbyta idéer kring utmaningar och möjlighet att dra nytta av beprövade tjänster och smarta lösningar.

Tjänstepaketeringar för skolverksamhet

 • FunktionsIT Arbetsplats för personal och lärare Paketerad tjänst där följande ingår: Dator eller chromebook, installation av standard image, antivirus, manageringsverktyg, asset hantering, garanti, produktskadeskydd och Service Desk och SLA
 • FunktionsIT Arbetsplats för elever Paketerad tjänst där följande ingår: Dator eller chromebook, installation av standard image, antivirus, manageringsverktyg, asset hantering, garanti, produktskadeskydd
 • FunktionsIT Mobil för personal och lärare Paketerad tjänst där följande ingår: Mobiltelefon, installation enligt standarduppsättning, manageringsverktyg, asset hantering, garanti, produktskadeskydd, Service Desk och SLA, abonnemang och mobilväxel
 • FunktionsIT Wan och central brandvägg Paketerad tjänst där följande ingår: Punkt till Punkt förbindelse mellan Leverantör och kund. Internetförbindelse från Leverantör. Centralt managerad brandväggstjänst hos Leverantör. Service Desk och SLA
 • FunktionsIT Lan och WiFi Paketerad tjänst där följande ingår: Trådlöst och trådbundet lokalt nätverk på kundens kontor, accesspunkter, switch, installation, Service Desk och SLA
 • FunktionsIT Print Paketerade tjänst där följande ingår: A3 eller A4 Multifunktionsprinter, installation ink frakt, reservdelar, toner, automatisk beställning av toner, Service Desk och SLA
 • FunktionsIT Mötesrum och klassrum Paketerade tjänst där följande ingår: Monitor mellan 55-86″ med eller utan touch, anslutning via bordsbrunn, trådlös överföring av ljud och bild, kamera, högtalare och mikrofon, installation, Service Desk och SLA
 • FunktionsIT Serverdrift Paketerad tjänst där följande ingår: Virtuell serverkapacitet i Leverantörens datacenter eller publika molnet, Backup, standardövervakning, Hosting och operativsystemslicenser, managering, Service Desk och SLA
 • Service Desk och SPOC för personal Erbjuds som separat tjänst men ingår i de flesta tjänstepaketeringar. ITIL baserad support för slutanvändare, felanmälan och åtgärd. 1line, 2line och 3line. SLA
 • Service Desk och SPOC för elever Erbjuds som separat tjänst och som ett tillägg för FunktionsIT Arbetsplats elev. ITIL baserad support för slutanvändare, felanmälan och åtgärd. 1line, 2line och 3line. SLA
 • NIMS-Identitetshantering Identitetshantering och federation av användaruppgifter mellan kundens tjänster och AD. Exempel, koppling mellan AD, Google och Office 365. Multifaktor autentisering, Service Desk och SLA
 • Verksamhetsutveckling Konsultbaserad tjänst för analys och utveckling av kundens verksamhet mot gemensamt överenskomna mål och KPIer.
 • Digitalplattform Kompetens, licenser och tjänster för både Office 365 och G suite

Läs mer om våra erbjudanden www.qlosr.se