Friskolornas riksförbund har tecknat ett exklusivt avtal med företaget Qlosr (fd South Brains) som kan hjälpa dig som medlem till en enklare IT-vardag. Qlosr är ett IT-företag med stor erfarenhet av bland annat skolors IT-behov och som dagligen hjälper ett flertal skolor.

Kort information om Qlosr

Qlosr är ett Svenskt företag med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Mälardalen, som erbjuder smarta och effektiva IT-lösningar till företag och skolor. Vår filosofi är att identifiera och förstå våra kunders verksamhet, behov, situation samt målbild. För att sedan hitta den bästa lösningen till dig som kund. Oavsett om det handlar om digitala klassrum, IT-arbetsplatser, nätverk eller serverdrift.

1992 hette vi Office IT-Partner och har sedan dess levererat kundnära IT-tjänster och guidat våra kunder genom mängder av teknikskiften. Sedan 2018 har vi varit ett dotterbolag till Nordlo Group AB. Nu har den lokala ledningsgruppen och tidigare delägarna i Nordlo Stockholm Liljeholmen och Södertälje AB förvärvat 100% av aktierna i dotterbolaget. Syftet är att erbjuda marknaden en större verksamhetsnära IT-leverantör med en operativ, ägarledd organisation. Den tillväxt vi haft de senaste 5 åren på ca 30% per år vill vi ta ett steg till och lanserar ett utvecklat kundlöfte under två verksamhetsgrenar, Qlosr to Education och Qlosr to Business.

Båda kundlöftena vilar på en flexibel, verksamhetsnära helhetslösning där kunden erbjuds skalbara tjänster. Du känner igen oss på vår närhet och förståelse och att vi brinner för att bidra till vår kund når sina verksamhetsmål. Vi är ca 60 medarbetare som finns i Stockholm, Mälardalen, Göteborg och Malmö.

Kompetens

Lång erfarenhet av arbete tillsammans med pedagoger och återkommande förändringar i skolmiljön. Stor erfarenhet av att arbeta i projekt med färdiga tjänstepaket för nyetableringar då det ofta sker förvärv inom den privata skolsektorn och nya skolor behöver etableras på kort tid. Genomförande av transitonsprojekt är vanligt förekommande då förvärv ofta innebär sammanslagningar av befintliga IT miljöer. Dedikerade resurser som enbart arbetar med våra skolkunder inom både sälj, konsulter och Service Desk. Nätverk för skolornas beställare och IT administratörer för att utbyta idéer kring utmaningar och möjlighet att dra nytta av beprövade tjänster och smarta lösningar.

Tjänstepaketeringar för skolverksamhet

Läs mer om våra erbjudanden www.qlosr.se