AVS rabatter på AV-produkter

AVS — Smart ljud & bild

Friskolornas riksförbund och AVS har ingått ett samarbetsavtal

Det innebär att alla medlemmar i förbundet erbjuds samma rabatter som AVS har till statliga verk och kommuner.

Priser gäller för samtliga AV-produkter såsom projektorer, whiteboards, interaktiva skärmar, interaktiva skrivtavlor, informationsskärmar m.m.

För personlig service och offertförfrågan kontakta friskola@avs.se eller ring Per Roslin 010-551 10 23

För att få tillgång till FR:s rabatterade priser loggar du in på FR:s avtalssidor hos AVS.

Samarbetsavtalets omfattning och specificerade innehåll såsom förslag på produkter och paketlösningar finns tillgängligt för FR:s medlemmar i AVS webbshop med individuell inloggning.

För att få Inloggningsuppgifter – eposta till friskola@avs.se 

AVS – Smart ljud & bild
AVS startade som AV Syd 1986 och har legat i framkant av den omvälvande utvecklingen inom lösningar för ljud & bild sedan dess.

AV Syd bytte namn till AVS i början av 2019. Det är det enda som ändrats. Kvalitetsprodukter, service, utbildning och tekniskt kunnande är fortfarande vad vi levererar.

Vi är fortsatt den trygga och kompletta partnern inom smart ljud och bild, med högkvalitativa produkter och lösningar samt kunniga installatörer och tekniker.

Samtliga medarbetare håller sig ständigt uppdaterade med relevanta certifieringar.

Kunder i näringsliv och offentlig sektor över hela landet
AVS har högsta kreditvärdighet – Trippel-A – enligt Soliditet och vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

AVS kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete

Kvalitetsarbete

Totallösningar med lång livslängd

Vi arbetar med totallösningar och kan erbjuda de flesta produkter och lösningar inom ljud och bild. För att ge våra kunder den lösning som passar dem bäst är vi märkesoberoende. Vi har lång erfarenhet av installationer av kompletta ljud- och bildlösningar i klassrum, mötesrum, videokonferensrum, publika miljöer, hörsalar och aulor, studior och vid evenemang. Vi är måna om en lång livslängd på våra lösningar och erbjuder underhåll och service av utrustningen även efter att garantin har gått ut.

Hög tillgänglighet och service
För att kunna erbjuda en jämn och hög kvalitet på våra lösningar har vi hög tillgänglighet. AVS har kontor och lager i Malmö, Stockholm och Göteborg samt erfarna AV-rådgivare och egna tekniker som geografiskt täcker hela Sverige för både installation och service. Vi har även en erfaren kundtjänst och serviceorganisation som är redo att hjälpa våra kunder.

Regelbunden utvärdering av leverantörer
Vi tar ansvar för våra leveranser. Vi utvärderar regelbundet våra leverantörer och kontrollerar leveranssäkerheten vad gäller installationer som en del av våra mål.

Miljöarbete

Reducering av utsläpp
Vi arbetar ständigt för att minska utsläpp av koldioxid, kolväten, kväveoxider och partiklar. I detta ingår att vi väljer att använda transporter på ett effektivt sätt, och att våra tekniker använder transportbilar med hög miljöklassning.

Hantering av material
Vi har ett pågående arbete för att öka miljömedvetenheten hos våra anställda, alltifrån vilka transporter man bör välja till att ta hand om restmaterial vid installationer. Vi utbildar även vår personal i hur man hanterar kemiska ämnen på bäst och mest miljövänliga sätt.

Miljömärkta produkter och TCO-certifiering
Vi har ett brett produktsortiment med fokus på miljön. Vi marknadsför miljömärkta produkter (TCO) och har som mål att tydligt framhäva miljömärkta produkter på vår hemsida.

TCO Certified är en världsledande hållbarhetscertifiering för IT-produkter som hjälper dig att göra ansvarsfulla produktval som driver på industrin i en hållbar riktning. Certifieringen innehåller sociala och miljömässiga krav ur ett livscykelperspektiv, bland annat avseende socialt ansvar i tillverkningen, materialanvändning, garantier och tillgänglighet av reservdelar, användarsäkerhet och återvinning.

TCO Certified-märkningen finns för bildskärmar, bärbara datorer, smartphones, tablets, allt-i-ett-datorer, stationära datorer, projektorer och headsets.

Arbetsmiljöarbete

Hög kompetens
Vi arbetar med en kompetenstablå och utvecklingsplan för att ständigt höja och utveckla kompetensen hos vår personal för att möta de krav och behov som finns hos våra kunder och för att hålla oss uppdaterade på den tekniska utveckling som sker inom ljud- och bildprodukter. Vi arbetar för att skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare och ständigt förbättra våra tjänster, arbetssätt och därmed vårt ledningssystem.

Totalleverantör
Vi säljer, installerar och underhåller allt inom ljud och bild, vilket innebär att våra kunder får en trygg leverantör som tillhandahåller totallösningar, från produkter till installation och service. Våra kunder kan känna sig trygga med att vi följer lagar och regler inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet på vårt eget företag och att vi regelbundet kontrollerar våra leverantörer.

Läs mer om AVS på https://avs.se