Ett förhandstillstånd som förenklar

Skolkopieringsavtalet är ett tillstånd som underlättar när lärare och elever kopierar och delar upphovsrättsskyddade texter, bilder och noter för undervisningen. Avtalet ger rät att i begränsad omfattning kopiera och dela publicerade texter, bilder och noter från hela världen. Till exempel från webben, tidningar, tidskrifter, digitala publikationer, läroböcker, fackböcker med mera.

Utan tillstånd från de som har rättigheterna är det inte tillåtet för lärare och elever att kopiera och dela för undervisningen – därför rekommenderar Friskolornas riksförbund sina medlemmar att teckna skolkopieringsavtal.

Laglig användning av skyddat material i friskolan

Det förhandstillstånd som tecknas genom Bonus Copyright Access är resultatet av att man lagstiftningsvägen ansett det nödvändigt att underlätta skolornas möjlighet att klarera rättigheter.

Det skulle inte vara praktiskt hanterbart för varken skolor eller rättighetshavare om varje tillstånd skulle förhandlas individuellt med alla svenska och utländska författare, översättare, fotografer, journalister, kompositörer, tecknare, bokförlag, läromedelsproducenter, musikförlag, tidningsutgivare etc. som berörs av användningen.

Teckna avtal

Kontakta Bonus Copyright Access, för att teckna skolkopieringsavtal eller ladda ner avtalet från Bonus Copyright Access hemsida och skicka in två undertecknade exemplar till Bonus Copyright Access, Box 45006, 104 30 Stockholm. Hur ersättningen beräknas och tidpunkt för fakturering framgår här. Bonus Copyright Access nås även via e-post: info@bonuscopyright.se och telefon: 08-545 429 00.

Ladda ner banner och lathund om skolan har avtal

Ladda ner Bonus Copyright Access banner Kopieringsregler & upphovsrätt till skolans nätverk så att lärare och elever enkelt hittar information om kopieringsregler och upphovsrätt.

Anvisning om vart du länkar bannern hittar du på Bonus Copyrights webbplats där du laddar ner bannern. Där finns även en kopieringsguide och en lathund till din hjälp när du ska informera lärare och personal om reglerna.