Friskolereformen fyller 30 i år. Det uppmärksammar vi genom att anordna ett spännande seminarium med föreläsningar, panelsamtal och diskussioner med perspektiv på skolutveckling – med fokus på framtiden.

 

Värd för Friskoleveckan i Norrköping är Oscar Semb, rektor på Lärande Grundskola Östra, tillsammans med elever och lärare.

 

Vad tycker vi som verkar i skolans värld om lärandet, kunskapen och skolans utveckling? Ligger vi i takt med tiden, vad är egentligen kvalitet i skolan, och framför allt – vad kännetecknar framtidens skola?

Program

Anders Johnson, en av författarna till boken “Ett fönster öppnades” berättar om friskolornas historia och framväxt. Därefter följer paneldiskussion om framtidens skolutveckling och friskolornas roll:

– Widar Andersson, politisk chefredaktör på Folkbladet och tidigare socialdemokratisk politiker
– Marina Malmqvist, VD Lärande Förskolor och Grundskolor
– Jan Vikström, Ägare och grundare av Lärandegruppen
– Maria Sayler Behnam, Oppositionsråd (S)

Erlaskolan har bytt namn till Lärande. Läs mer om Lärande grundskolor.