Friskolereformen fyller 30 i år. Det uppmärksammar vi genom att anordna spännande seminarium med föreläsningar, panelsamtal och diskussioner med perspektiv på skolutveckling – med fokus på framtiden.

 

Värd för Friskoleveckan i Östersund är rektor Mika Reunanen, tillsammans med elever och lärare på IES i Östersund.

 

Vad tycker vi som verkar i skolans värld om lärandet, kunskapen och skolans utveckling?

Ligger vi i takt med tiden, vad är egentligen kvalitet i skolan, och framför allt – vad kännetecknar framtidens skola?

 

 

Program:
Anders Johnson, en av författarna till boken “Ett fönster öppnades” berättar om friskolornas historia och framväxt.

Paneldiskussion om framtidens skolutveckling och friskolornas roll:
– Anna Sörelius Nordenborg, VD Internationella Engelska Skolan
– Effie Kourlos (C) , kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, Östersund
– Maria Göransdotter Hammar, Ordförande i riksföreningen för skolsköterskor
Moderator: Annika Renestam, Friskolornas Riksförbund

Mingel och tilltugg.

Läs Inbjudan Friskoleveckan Östersund