Ett webbinarium om tystnadsplikt och dokumenthantering. Friskolornas förbundsjurist Gudrun Rendling kommer att prata om vilka bestämmelser som gäller för dokumenthantering och tystnadsplikt i friskolor.

Om du missade webbinariet kan du se det i efterhand här.