Antalet barn och ungdomar växer och skolbristen är redan ett faktum framförallt i landets tillväxtkommuner. Sveriges friskolor kan ta mycket av de investeringskostnader som kommuner annars själva måste lösa. Men hur väl samspelar Skolinspektionens tillståndsgivning med det ökade behovet av skolor?

För att friskolor ska kunna starta eller utökas krävs tillstånd från Skolinspektionen. Robin Nilsen har, på uppdrag av Friskolornas riksförbund, granskat hur Skolinspektionens tillståndsprövningar förhåller sig till det faktum att det finns ett stort behov av fler skolplatser.

Välkommen att lyssna på rapportförfattarens slutsatser, Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (m) i Nacka, Fredrik Lindgren, Kunskapsskolan och på Carin Clevesjö, chef tillståndsenheten på Skolinspektionen om varför det ser ut på detta sätt och vad som behöver ändras för att snabbare tillgodose det ökade behovet av skolplatser.

När? 5 mars kl 08.00-09.15 Lätt frukost från kl 07.30
Var? Sturegatan 11, Stockholm

Anmäl dig här