17 september bjöd Friskolornas riksförbund in till konferens med temat – Se skolans verkliga utmaningar – alla ska med. 

Hela konferensen finns i nedanstående film. Vill du se varje programpunkt för sig finner du dem längre ned.


Program

09.00 – 09.15 Inledning Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund och Cecilia Garme (moderator)

09.15 – 09.55 Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?
En fördjupad nulägesanalys av en gymnasieskola, en rapport från Ifous. Åsa Hirsh och Anette Jahnke forskare Göteborgs universitet


Paus

10.05 – 10.50 Vilka skolinsatser kan höja kunskapsnivån för elever i riskgrupper?
Jens Dietrichson, forskare VIVE – danska centret för samhällsvetenskaplig forskning


11.00 – 11.30 Bidrar Skolinspektionens kvalitetsgranskning till att lyfta skolor som inte presterar så bra?
Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen

Paus

11.40 – 12.30 Hur följer kommuner och friskolor upp sitt systematiska kvalitetsarbete?
Gustav Blix, författare till rapporten ”Se skolans verkliga utmaningar – låt alla goda krafter bidra” och Mats Rosenkvist, Succesful Schools.

Lunchpaus

13.00 – 13.30 Hur jobbar vi för att se till att alla är med?
Cecilia Garme samtalar med friskolerektorerna Helya Riazat, Järvaskolan och Pierre Åkerblom, Nordic International School Trollhättan.