Medlemsaktivitet

Friskolornas riks­förbunds årsmöte 2022

Datum: 2022-04-28 Tid: Kl. 15.45 (preliminär sluttid 16.30) Plats: Scandic Continental Vasagatan (T-bana T-centralen) i Stockholm Årsmötet sker bara på plats, ej digitalt   Dagordning 1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar 2. Val av sekreterare för årsmötets protokoll 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt två rösträknare 4. Fastställande av dagordning 5. […]