(Det sedan tidigare publicerade webbinariet i samma ämne den 13 april har ställts in till förmån för detta tillfälle)

Seminariet sker digitalt i videokonferenssystemet Zoom och är kostnadsfritt. Länk publiceras i god tid innan eventet!

Det går inte längre att anmäla sig till webbinariet.

Utbildningen inför digitala nationella prov (DNP) riktar sig till mindre friskolor som behöver förbereda sig för att ansluta till Skolverkets provplattform för att genomföra ett digitalt nationellt prov. Utbildningen arrangeras tillsammans med Friskolornas Riksförbund.

För att kunna ansluta till Skolverkets provplattform för digitalt nationellt prov behövs digitala enheter, lokalt nätverk och bredbandsuppkoppling. Därutöver behövs även en säker funktion för inloggning (IdP) och förmåga att föra över användaruppgifter till Skolverket. På detta seminarium diskuteras Skolverkets krav för inloggning till Skolverkets provplattform och vilka lösningsalternativ som finns utgående från huvudmännens olika förutsättningar.

I februari hölls ett mer allmänt hållet seminarium om DNP av Internetstiftelsen och Friskolornas riksförbund. Denna gång blir det mer tekniskt och det är därför bra att ni anmäler den person som har ansvar för it och/eller är beställare. Målsättningen är att du som mindre fristående huvudman efter detta seminarium ska vara bättre rustad för att kunna få rätt hjälp och ställa rätt krav på er leverantör.

På seminariet medverkar talare från Skolverket och Internetstiftelsen.

Agenda

14:00 Inledning: Moderator, Internetstiftelsen

14:10 Skolverket: Aras Kazemi, Skolverket

-Skolverkets kravbild för tekniska förutsättningar för att nå provplattformen

14:35 Frågor 10 min

14:45 Kravbilden i detalj: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen

-IdP
-Register
-Provisionering
-Federation

15:10  Frågor, redovisning av mentifrågor, gemensamma diskussionsfrågor, summering av dagen och avslut

15:30 Slut