13 februari 2024

Debattens vågor går höga kring friskolor. Men för dem vars vardag finns i dessa skolor blir det oftast svårt att känna igen sig. Elever, lärare och rektorer som pluggar eller jobbar på en friskola möter en skolvardag som präglas av helt annat än det friskoledebatten handlar om.

I vår artikelserie #skolberättelser försöker vi ge dem som lever i friskolevardagen en röst.

Här möter du Said, som – tack vare en friskola i Malmö – tog sig hela vägen från utanförskapets Rosengård till Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, trots att han inte kom från en familj med studievana.

Du får också träffa Katarina Radosevic, som fick läsa Svenska som andraspråk när hon kom till vårt land från inbördeskrigets Jugoslavien, och nu själv är lärare i samma ämne.

På friskolor kan man också flamencodansa sig till kunskaper i spanska språket och dess kultur eller möta elever som Melissa, som tar sig långt till skolan bara för att få plugga i en miljö som kan erbjuda studiero och kunskapsfokus.

Läs mer om dessa öden och många fler i #skolberättelser från friskolesverige. Och dela gärna med dig av dina egna erfarenheter av friskolor – där du vill i sociala medier under hashtaggen #skolberättelser eller i ett mejl till oss.

Välkommen in på vår temasida om #skolberättelser och få en inblick i hur verkligheten ser ut bortom politiska slagord.

Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

19 februari 2024

Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd

Vd intervjuar Johan Kyllerman, Atvexa

05 februari 2024

I VD intervjuar möter Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, denna gång Johan Kyllerman, vd på Sveriges tredje största friskolekoncern,

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I

Vd intervjuar: Mats Rosenkvist, grundare och skolutvecklare BRAVOlesson

08 januari 2024

– Hur vet du eller ser du att det pågår undervisning som är skicklig, utifrån vetenskaplig grund? Den frågan fick