02 april 2020

I den allvarliga situation som hela vårt samhälle, inte minst utbildningsväsendet, står inför gör Utbildningsradion (UR) en tydlig och omfattande insats för att så långt det är möjligt underlätta för såväl lärare som föräldrar och elever. Just nu styr UR om delar av sin verksamhet och fokus ligger på att möta de nya behov som uppstår i samhället. UR har en viktig roll att spela genom att bidra med ett fördjupande och lärande utbud i samband med stora samhällspåfrestningar. Nedan hittar du information om och länkar till ett flertal sidor och program som kan vara till hjälp:

  • UR deltar aktivt i den nationella satsningen skolahemma.se som har tillsatts för att stötta det svenska utbildningsväsendet i en situation där undervisningen måste ske på distans istället för i klassrummet.
  • UR har lanserat den egna temasidan Skola hemma, som är kopplad till den nationella skolahemma-sidan.
  • UR har börjat sända en daglig tv-podd, Skola hemma – experterna. Ett stöttande och konkret program med konstruktiva tips för framförallt lärare men också föräldrar. Det går att maila in frågor till morgondagens program, och varje episod har ett tydligt tema.
  • UR:s pedagoger har tagit fram en lärarguide och arbetsblad för hur man kan jobba med UR-program på distans, och har startat en pedagogisk jour för att bistå med tips i denna nya exceptionella situation. Dessutom går extrainsatta nyhetsbrev om relevant UR-innehåll ut till förskollärare, grundskolan, gymnasielärare och folkhögskolan.
  • UR samlar in lärares egenfilmade material för att visa hur det funkar i olika skolor och för dialog med lärare runt om i Sverige för att samla in frågor och behov. (Även UR-sajten Nya Lärare finns som allmänt stöd för just nya lärare. Men stöd kring den aktuella/akuta situationen finns på Skola hemma-sidan.)
  • UR gör specialprogram på temat ”skola hemma” inom delar av UR:s befintliga produktion. Till exempel radioprogrammet När skolan flyttar hem riktar sig specifikt till föräldrar.
  • UR Play finns program som lär ut hur man skiljer på sant och falskt, korrekt information och rykten – kunskap som är viktigare än någonsin i en pandemi. Till exempel podden Hjärta och hjärna behandlar begreppet infodemi och hur man undviker att bli att förförd av konspirationsteorier.
  • Till UR:s kanal Hej Hej Sverige kan nyanlända vända sig för dialog om Coronapandemin, på vilket sätt det påverkar våra liv och vad vi kan göra.

 

Lotta Krus om högskolerapport: Känns fel för våra lärare att höra att de fuskar

04 april 2024

Lotta Krus, chef för grundskolesegmentet på friskolekoncernen AcadeMedia, har jobbat länge med likvärdig betygsättning på koncernnivå. Hon tycker att det

Frans Björnsson om högskolerapport: ”Utmaningar med metoden”

04 april 2024

Frans Björnsson, på skolinformations och jämförelsetjänsten Ednia.se, berättar vad han tänker om Skolverkets och Universitetskanslerämbetets rapport ”Till högskolan från gymnasieskolan”.

Storbråk om skolpengen i Göteborg

04 april 2024

Skolkommunalrådet i Göteborg, Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), vill inte betala ut högre skolpeng till stadens friskolor – trots att de

Seminarium: Presterar friskolornas elever sämre på högskolan?

21 mars 2024

 Rapporten Till högskolan från gymnasieskolan, om hur studenter presterar på högskolestudier efter gymnasiet, har fått stor uppmärksamhet i media. Bilden