Friskolorna vill lösa skolbristen

Antalet barn och ungdomar växer och skolbristen är redan ett faktum i framförallt landets tillväxtkommuner. Sveriges friskolor vill växa och kan ta mycket av de investeringskostnader som kommuner annars själva måste lösa. Men för att friskolor ska kunna starta eller utökas krävs tillstånd från Skolinspektionen.

Men hur väl stämmer Skolinspektionens tillståndsgivning med kommunernas ökade behov av skolor? Detta diskuterades vid ett seminarium 5 mars då även en granskning av hur Skolinspektionens tillståndsprövningar presenterades. Robin Nilsen jur. stud. har skrivit en rapport om besluten samspelar med det stora behovet av fler skolplatser. Ladda ned och läs hela rapporten  Klarar Sverige skolbristen?

Hör Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M) Nacka kommun, förklara hur viktiga friskolor är för att motverka skolbristen i en tillväxtregion som Stockholm och särskilt för en kommun som Nacka som växer så det knakar.

Carin Clevesjö, chef på enheten för tillståndsprövning hos Skolinspektionen, förklarar hur Skolinspektionen resonerar vid tillståndsprövning och hur framtiden kan se ut.

Hör Fredrik Lindgren berätta hur han som vd för Kunskapsskolan upplever problemen med Skolinspektionens tillståndsprövning.