Frågor till Skolinspektionen om den nya ägar- och ledningsprövningen

Med anledning av den nya ägar- och ledningsprövning för friskolor som införs från och med den 1 januari 2019 har Friskolornas riksförbund ställt frågor till Skolinspektionen.

Rikspolisstyrelsen (RPS) och Upphandlingsmyndigheten har i ett brev den 10 mars 2017 uppmärksammat finansdepartementet på att hanteringen av utdrag ur belastningsregistret utgör ett omfattande arbete för RPS.

Frågorna som förbundet ställt till Skolinspektionen handlar därför om hur kravet på utdrag ur belastningsregistret påverkar myndighetens handläggningstid vid tillståndsprövning och om den höga belastning som RPS vittnar om påverkar i vilket utsträckning Skolinspektionen kräver utdrag. 

Dessutom undrar förbundet hur Skolinspektionen kommer hantera frågan om behandling av personuppgifter vid prövning av kompetens och lämplighet.

Läs hela brevet här (Pdf, nytt fönster)