17 februari 2016

En statlig utredning har lämnat förslag om att modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål ska kunna ske på entreprenad i större utsträckning än idag. Både kommunala och fristående skolor ska kunna beställa sådana tjänster – och utförarna ska kunna vara både kommuner ​och privata företag.

Utredningen föreslår också att modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål ska kunna ske genom fjärrundervisning, men då måste utföraren vara en godkänd skolhuvudman. Huvudmannaskapet – det huvudsakliga ansvaret för undervisningen – för en elev kvarstår där det finns idag.

Den lösning som utredningen föreslår ska vara ett komplement när möjligheten att bedriva verksamheten inom huvudmannens egen organisation saknas. Förslaget gäller såväl grundskolan som gymnasieskolan och särskoleformerna.

Utredningen lämnar just nu inte något förslag om att det ska bli tillåtet med fjärrundervisning på entreprenad för svenska som andraspråk. Anledningen är att konsekvenserna för ett så centralt ämne inte har hunnit utredas ordentligt. Svenska som andraspråk kommer att ingå i den fortsatta utredningen för andra skolämnen. Den utredningen ska vara klar 30 maj 2017.

Läs mer på regeringen.se (nytt fönster)

 

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Frukostseminarium – ”Skolan som brottsplats” 20 september

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Folkhälsomyndigheten: Så mår Sveriges unga

23 augusti 2023

Hur mår eleverna? Det var temat för ett frukostseminarium hos Friskolornas riksförbund onsdagen den 23 augusti 2023. Medverkade gjorde bland