De största friskolehuvudmännen

Nedan finns en sammanställning av hur ägarbilden såg ut i februari 2021
för de friskolor som enligt Skolverkets enhetsregister har fem eller fler skolenheter
inom grund- och gymnasieskolan (särskolor är inkluderade). Bland
de 18 friskolehuvudmän som har fem eller fler skolenheter inom grundskola
och gymnasieskolan ägs tio av privatpersoner, tre är stiftelseägda, två är
personalägda och tre är börsnoterade.(80)

AcadeMedia AB
Börsnoterat. Störst ägare är familjeföretaget Mellby Gård AB. Näst störst är
Handelsbanken. Driver 74 grundskolor med cirka 26 200 elever och 143 gymnasieskolor med cirka 38 800 elever.

Ansgarskolorna
Drivs av trossamfund. Driver 5 grundskolor med cirka 700 elever och
2 gymnasieskolor med cirka 100 elever.

Atvexa AB
Noterade på Small Cap. Störst ägare är Alteria Holding AB. Näst störst är
Svenska Rehabiliteringssjukhus AB. Driver 30 grundskolor med cirka 5 800
elever.

Dibber AB
Privatägt företag. Driver 14 grundskolor med cirka 2 200 elever.

Fridaskolorna AB
Personalägt företag. Driver 5 grundskolor med cirka 2 900 elever och 2 gymnasieskolor med cirka 300 elever.

Futuraskolan AB
Privatägt företag. Driver 7 grundskolor med 2 200 elever.

Internationella Engelska skolan
Har nyligen lämnat börsen och ägs nu privat. Driver 38 grundskolor med
cirka 27 300 elever och 1 gymnasieskola med cirka 700 elever.

Jensen Education AB
Privatägt företag. Driver 9 grundskolor med cirka 2 220 elever och 12 gymnasieskolor med cirka 3 600 elever.

Kunskapsskolan AB
Privatägt företag. Driver 29 grundskolor med cirka 12 100 elever och
7 gymnasieskolor med cirka 2 400 elever.

Lärande i Sverige AB
Privatägt företag. Driver 3 grundskolor med cirka 960 elever och 17 gymnasieskolor med cirka 3 500 elever.

Magelungen Utveckling AB*
Personalägt företag. Driver 13 grundskolor med cirka 260 elever och 6 gymnasieskolor med cirka 500 elever.

Nytida AB*
Ägs av det börsnoterade företaget Ambea. Driver 12 grund- och gymnasieskolor
med cirka 400 elever.

Raoul Wallenbergskolorna AB
Privatägt företag. Driver 5 grundskolor med cirka 2 150 elever.

Stadsmissionens Skolstiftelse
Stiftelseägd verksamhet. Driver 6 gymnasieskolor med cirka 3 000 elever.

Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola
Stiftelseägd verksamhet. Driver 4 grundskolor med cirka 1 420 elever och 4
gymnasieskolor med cirka 2 200 elever.

Thorengruppen AB
Privatägt företag. Driver 19 grundskolor med cirka 3 800 elever och 45 gymnasieskolor med cirka 8 800 elever.

Utvecklingspedagogik Sverige AB*
Privatägt företag. Driver 4 grundskolor med cirka 350 elever. Driver 3 gymnasieskolor med cirka 250 elever.

Watma Education AB
Privatägt företag. Driver 5 grundskolor med 1 500 elever och 8 gymnasieskolor
med cirka 2 400 elever.

*Har en huvudsaklig verksamhet inom resursskola och/eller särskola.


(80) Respektive organisations uppgifter februari 2021