De största friskoleägarna

Nedan finns en sammanställning av hur ägarbilden såg ut i januari 2022 för de friskolor som enligt Skolverkets enhetsregister har fem eller fler skolenheter inom grund- och gymnasieskolan (särskolor är inkluderade). Bland de 20 ägare som har fem eller fler skolenheter inom grundskola och gymnasieskolan ägs tio av privatpersoner, två är stiftelseägda, två är personalägda, en av ett trossamfund och fem är börsnoterade. (100)


AcadeMedia AB

Börsnoterat. Störst ägare är familjeföretaget Mellby Gård AB. Näst störst är Nordea. Driver 78 grundskolor (varav 68 med F-klass) med cirka 24 500 elever och 151 gymnasieskolor med cirka 42 700 elever.


Ansgarskolorna

Drivs av trossamfund. Driver 5 grundskolor (varav 2 med F-klass och en grundsärskola) med cirka 700 elever och 2 gymnasieskolor (varav en gymnasiesärskola) med cirka 100 elever.


Aprendere AB

Noterade på Nasdaq First North Growth Market. Största ägarna är BellissimaHolding AB och Netsom AB. Driver 8 grundskolor med 330 elever och 6 gymnasieskolor med 900 elever.


Atvexa AB

Noterade på Nasdaq Stockholm. Störst ägare är Alteria Holding AB. Näststörst är Svenska Rehabiliteringssjukhus AB. Driver 31 grundskolor och en särskola med totalt cirka 6 400 elever.


Cedergrenska AB

Börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market. Cedergrenska driver fem gymnasieskolor med cirka 3 300 elever, fyra grundskolor (varav tre har förskoleklass) med cirka 2 500 elever.


Dibber AB

Privatägt företag. Driver totalt 15 grundskolor (13 grund- och 2 grundsärskolor) med cirka 2 300 elever.


Fridaskolorna AB

Personalägt företag. Driver 6 grundskolor med cirka 3 000 elever och 2 gymnasieskolor med cirka 400 elever.


Futuraskolan AB

Privatägt företag. Driver 6 grundskolor med 2 309 elever.


Internationella Engelska Skolan AB

Har nyligen lämnat börsen och ägs nu privat av Peutinger AB. Driver 42 grundskolor med cirka 30 000 elever och 1 gymnasieskola med cirka 700 elever.


Jensen Education AB

Privatägt familjeföretag. Driver 11 grundskolor med 3 000 elever och 14 gymnasieskolor med 4 000 elever.


Kunskapsskolan i Sverige AB

Privatägt företag. Driver 29 grundskolor (varav 1 är en resursskola)med cirka 12 200 elever och 7 gymnasieskolor med cirka 2 400 elever.


Lärande i Sverige AB

Privatägt företag. Driver 8 grundskolor (varav en är resursskola) med cirka 1 000 elever, av vilka 6 med förskoleklass, inklusive resursskolan, och 20 gymnasieskolor med cirka 3 700 elever.


Magelungen Utveckling AB*

Personalägt företag. Driver 12 grundskolor med cirka 260 elever och 6 gymnasieskolor med cirka 500 elever.


Nytida AB*

Ägs av det börsnoterade företaget Ambea. Driver 5 grundskolor, så kallade resursskolor varav två i kombination med behandling samt 7 grundsärskolor, och/eller gymnasiesärskolor med cirka 400 elever.


Raoul Wallenbergskolorna AB

Privatägt företag. Driver 5 grundskolor med cirka 2 500 elever.


Stadsmissionens Skolstiftelse

Stiftelseägd verksamhet. Driver 6 gymnasieskolor i namnet Grillska och vuxenutbildning på Stadsmissionens folkhögskola och Stadsmissionens yrkeshögskola med totalt cirka 2 600 elever.


Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola

Stiftelseägd verksamhet. Driver 4 grundskolor (varav endast 1 driver förskoleklass med cirka 60 barn) med cirka 1 600 elever och 4 gymnasieskolor med cirka 2 400 elever.


Thoréngruppen AB

Privatägt företag. Driver 15 grundskolor (varav 11 med förskoleklass) med cirka 3 700 elever och 38 gymnasieskolor med cirka 9 200 elever.


Utvecklingspedagogik Sverige AB*

Privatägt företag. Driver 4 grundskolor med cirka 300 elever och 3 gymnasieskolor med cirka 260 elever.


Watma Education AB

Privatägt företag. Driver 5 grundskolor med 2 000 elever och 8 gymnasieskolor med cirka 2 500 elever.


*Har en huvudsaklig verksamhet inom resursskola och/eller särskola, vilket innebär att de har ett begränsat mottagande.


(100) Respektive organisations uppgifter januari 2022.