Ägarbild och driftsformer

 

  • 9 av 10 friskoleaktörer driver bara en eller två skolor
  • Av de 18 största aktörerna är 9 privatägda familje­företag
  • Ingen av de stora aktörerna ägs av ett riskkapitalbolag

 

Nedan finns en samm­anställning av hur ägarbilden ser ut för de friskolor som enligt Skolverkets enhetsregister har 5 eller fler skolenheter inom grund- och gymnasieskolan. Utöver dessa finns det, enligt Skolverkets skolenhetsregister, 626 friskolehuvudmän som har endast en skola, 73 som har två friskolor, 18 som har tre friskolor och 19 har fyra friskolor.

Bland de 18 friskolehuvudmän som har fem eller fler skolenheter inom grundskola och gymnasieskolan framgår av samm­anställningen att 9 av dessa ägs av privatpersoner, tre är stiftelseägda, två är personalägda och fyra är börsnoterade.

 

AcadeMedia AB

Börsnoterat. Störst ägare är familje­företaget Mellby Gård AB. Näst störst är Nordea. Andra stora ägare är också statliga andra och tredje AP-fonderna. 75 grundskolor och 141 gymnasieskolor.

Internationella Engelska skolan

Börsnoterat. Hade 35 grundskolor och en gymnasieskola vid läsårets början 2018/19.

 

Kunskapsskolan AB

Privatägt företag (Peje Emilsson med familj). 28 grundskolor och 7 gymnasieskolor.

 

Thorengruppen AB

Privatägt företag (Raja Thoren). 10 grundskolor och 27 gymnasieskolor.

 

Jensen Education AB

Privatägt företag (Håkan Jensen med familj). 6 grundskolor och 12 gymnasieskolor. Har även förskoleverksamhet, komvux och SFI.

 

Lärande i Sverige AB

Privatägt företag (Jan Vikström). 7 grundskolor och 15 gymnasieskolor.

 

Atvexa AB

Noterade på First North. Är framförallt aktiva inom förskola men har 16 grundskolor.

 

Stadsmissionens Skolstiftelse

Stiftelseägd verksamhet. 6 gymnasieskolor.

 

Fridaskolorna AB

Personalägd. 5 grundskolor och en gymnasieskola.

 

Fria Läroverken AB

Privatägd verksamhet. 2 grundskolor och 7 gymnasieskolor.

 

Stift Viktor Rydbergs Skola

Stiftelseägd verksamhet. 3 grundskolor och 4 gymnasieskolor.

 

Nytida AB

Ägt av det börsnoterade Ambea. 9 grundskolor.

 

Futuraskolan AB

Privatägt företag. 7 grundskolor.

 

Raoul Wallenbergskolorna AB

Privatägt företag. 13 grundskolor.

 

Magelungen Utveckling AB

Personalägd. 13 grundskolor och 7 gymnasieskolor.

 

Utvecklingspedagogik Sverige AB

Privatägt företag. 4 grundskolor, 2 gymnasieskolor.

 

Lumia Education AB

Privatägt företag. 5 grundskolor.

 

Ansgarskolorna

Stiftelseägd. 4 grundskolor, 1 gymnasieskola.