Ägarbild och driftsformer

 

Nedan finns en samm­anställning av hur ägarbilden ser ut per 2018-02-22 för de friskolor som har fler än 5 skolenheter inom grund- och gymnasieskolan. Utöver dessa finns det, enligt Skolverkets skolenhetsregister, ca 628 friskolehuvudmän som har endast en skola, 68 som har två friskolor, 10 som har tre friskolor och 11 har fyra friskolor. Totalt blir det 838 enheter.

Nedanstående 20 friskolehuvudmän har tillsammans 471 skolenheter. För en samm­anställning av de större skolhuvudmännen i Sverige, se ”Värt att tänka på – De största skolhuvudmännen.” Som framgår av samm­anställningen nedan så ägs hälften av de 20 största friskolorna av privatpersoner, tre är stiftelseägda, två är personalägda, fyra är börsnoterade och en ägs av Riverside.

 

AcadeMedia AB

AcadeMedia är börsnoterat. Störst ägare är familje­företaget Mellby Gård AB. Näst störst är Nordea. Andra stora ägare är också statliga andra och tredje AP-fonderna. 74 grundskolor och 142 gymnasieskolor.

Antal elever:  51 458

Tabellen nedan visar AcadeMedias största ägare enligt aktieboken per den 29 december 2017.

3a.pnghttps://corporate.academedia.se/finansiell-information/aktie-och-agarinformation/aktieagare/

 

Internationella Engelska skolan

IES (Engelska skolan) är börsnoterat. 33 grundskolor och en gymnasieskola.

Antal elever: 23 911

3b.png

http://corporate.engelska.se/sv/finansiell-information/aktieinformation/storsta-aktieagare

 

Kunskapsskolan AB

Kunskapsskolan är den näst största friskolekoncernen ägs. Ägare är Peje Emilsson med familj. 29 grundskolor och 7 gymnasieskolor.

Antal elever: 12 509

 

Thorengruppen AB

Ägs av Raja Thoren. 10 grundskolor och 27 gymnasieskolor.

Antal elever: 8 102

Jensen Education AB

Ägs av Håkan Jensen med familj. 6 grundskolor och 12 gymnasieskolor. Har även förskoleverksamhet, komvux och SFI.

Antal elever:  4 300

Lärande i Sverige AB

Ägs av Jan Vikström. 3 grundskolor och 14 gymnasieskolor.

Antal elever: 3 481

 

Prolympia  AB

Ägs av Rune Tedfors. 2 grundskolor.

Antal elever: 3 357

Atvexa AB

Återfinns på First North. Skolan har 16 grundskolor.

Antal elever: 3 134

3c.png

https://www.atvexa.com/finansiell-information/aktieinformation/

Stadsmissionens Skolstiftelse

Stiftelseägd verksamhet. 6 gymnasieskolor.

Antal elever: 2 177

 

Fridaskolorna AB

Verksamheten är personalägd. 5 grundskolor och en gymnasieskola.

Antal elever: 2 751

 

Fria Läroverken AB

Privatägd verksamhet. 2 grundskolor och 7 gymnasieskolor. En resursskola.

Antal elever: ca 2 600 elever

 

Stift Viktor Rydbergs Skola

Stiftelseägd verksamhet. 3 grundskolor och 3 gymnasieskolor.

Antal elever: 2 501

 

PPS Power Planning System AB           

Ägs av Riverside. 3 grundskolor och 2 gymnasieskolor.

Antal elever: 2 391

 

Futuraskolan AB

Familjeägt företag. 7 grundskolor.

Antal elever: 1 818

 

Raoul Wallenbergskolorna AB

Privatägt företag. 5 grundskolor.

Antal elever: 1 350

 

Magelungen Utveckling AB

Verksamheten är personalägd. 13 grundskolor och 5 gymnasieskolor.

Antal elever: 414

 

Utvecklingspedagogik Sverige AB

Familjeägt företag. 3 grund- och grundsärskolor, 1 grundskola, 1 grundsär- och gymnasiesärskola, 1 gymnasie- och gymnasiesärskola, 1 gymnasieskola.

Antal elever: ca 560

 

Loks AB

Stiftelseägd verksamhet. 4 grundskolor och en gymnasieskola.

Antal elever: 705

 

Nytida AB

Verksamheten utgör en del av börsnoterade Ambea. 10 resursskolor/särskolor på grund- och gymnasienivå.

Antal elever: ca 323

 

Sveriges Ridgymnasium AB

Privatägt. 5 gymnasieskolor.

Antal elever: ca 306

 

3d.png

Det talas ofta om de stora friskolekoncernerna i debatten. Nedan finns en samm­anställning av landets största skolhuvudmän, offentliga som fristående. Källa till  samm­anställningen är bl a Skolverkets skolenhetsregister* och avser grund- och gymnasieskoleenheter år 2016/17.

Av tabellen framgår också hur många fristående grund- och gymnasieskolor som finns i respektive kommun samt hur stor procentandel av eleverna som går i friskolor.

Av Skolverkets register framgår att det är ca 628 friskolehuvudmän som endast har en friskola. 68 har bara två friskolor och 10 fristående huvudmän har tre friskolor. 11 friskolehuvudmän har 4 friskolor. Totalt 838 enheter.

Privatpersoner är i majoritet som ägare av de största friskolehuvudmännen.

I nedanstående listan återfinns 20 friskolehuvudmän. Vi har tagit med de som har fem eller fler skolenheter. Av dessa 20 är fyra börsnoterade, AcadeMedia AB, Internationella Engelska Skolan i Sverige AB, Nytida (Ambea-koncernen) och Atvexa AB. Tre är stiftelseägda, Stadsmissionens Skolstiftelse, Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola och Loks AB.

10 av de 20 ägs av privatpersoner; dvs Kunskapsskolan AB, Thorengruppen AB, Jensen Education AB, Lärande i Sverige AB, Utvecklingspedagogik AB, Fria Läroverken AB, Prolympia AB, Raoul Wallenbergskolorna AB, Futuraskolan AB och Sveriges Ridgymnasium AB. Magelungen Utveckling AB och Fridaskolorna AB är personalägda. En PPS Power Planning System AB ägs av Riverside. Dessa 20 har tillsammans 471 enheter.

8a.png

*Definition av skolenhet. I SkolL 1 kap. 3 § def. skolenhet som ”av huvudman för annan skolform än förskola organiserad enhet som omfattar en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon skolbyggnad”. Det ska i alla situationer vara tydligt för elever och personal vem som är ansvarig rektor för den skolenhet de tillhör. http://www.scb.se/skolreg