Ägarbild och driftsformer

Friskolor kan drivas på olika sätt och är av skiftande storlek. Nio av tio friskoleaktörer driver bara en eller två skolor. Nedan finns en samm­anställning av hur ägarbilden såg ut i januari 2021 för de friskolor som enligt Skolverkets enhetsregister har fem eller fler skolenheter inom grund- och gymnasieskolan. Bland de 18 friskolehuvudmän som har fem eller fler skolenheter inom grundskola och gymnasieskolan ägs nio av privatpersoner, tre är stiftelseägda, två är personalägda, tre är börsnoterade och en skola ägs av en fond.

 

AcadeMedia AB

Börsnoterat. Störst ägare är familje­företaget Mellby Gård AB. Näst störst är Handelsbanken. 74 grundskolor och 143 gymnasieskolor i Sverige.

 

Internationella Engelska skolan

Har nyligen lämnat börsen och ägs nu av fonden Paradigm Capital AG. Driver 38 grundskolor och 1 gymnasieskola.

 

Kunskapsskolan AB

Privatägt företag (Peje Emilsson med familj).  Driver 29 grundskolor och 7 gymnasieskolor.

 

Thorengruppen AB

Privatägt företag (Raja Thoren). Driver 14 grundskolor och 35 gymnasieskolor.

 

Jensen Education AB

Privatägt företag (Håkan Jensen med familj). Driver 12 grundskolor och 10 gymnasieskolor. Har även förskoleverksamhet, komvux och SFI.

 

Dibber AB

Privatägt företag. Driver 14 grundskolor i Sverige.

 

Lärande i Sverige AB

Privatägt företag (Jan Vikström). Driver 7 grundskolor och 17 gymnasieskolor.

 

Atvexa AB

Noterade på Small Cap. Är framförallt aktiva inom förskola men driver även 30 grundskolor.

 

Stadsmissionens Skolstiftelse

Stiftelseägd verksamhet. Driver 6 gymnasieskolor.

 

Fridaskolorna AB

Personalägd. Driver 5 grundskolor och en gymnasieskola.

 

Watma Education AB

Privatägd verksamhet. Driver 8 grundskolor och 7 gymnasieskolor.

 

Stift Viktor Rydbergs Skola

Stiftelseägd verksamhet. Driver 4 grundskolor och 4 gymnasieskolor.

 

Nytida AB

Ägs av det börsnoterade Ambea. Driver 7 grundskolor, 6 grundsärskolor och 4 gymnasiesärskolor.

 

Futuraskolan AB

Privatägt företag. Driver 7 grundskolor.

 

Raoul Wallenbergskolorna AB

Privatägt företag. Driver 7 grundskolor.

 

Magelungen Utveckling AB

Personalägd. Driver 10 grundskolor och 6 gymnasieskolor.

 

Utvecklingspedagogik Sverige AB

Privatägt företag. Driver 3grundskolor, 3 grundsärskolor, 2 gymnasieskolor och 2 gymnasiesärskolor.

 

Ansgarskolorna

Stiftelseägd. Driver 4 grundskolor, 1 grundsärskola, 1 gymnasieskola och 1 gymnasiesärskola.