Fördelning av skolor – 1 av 4 är fristående

30 september 2020

Det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av de totalt cirka 16

Alla kommuner har elever som går i friskolor

30 september 2020

Det finns fristående förskolor i 249 av landets 290 kommuner. Fristående grundskolor finns i 186 kommuner och fristående gymnasieskolor i

Elevernas bakgrund

30 september 2020

26 procent av eleverna i fristående grundskolor hade utländsk bakgrund 2018/19. I kommunala grundskolor var motsvarande siffra 25 procent. I

Förvärvsarbetande – 16 procent arbetar i fristående verksamhet

30 september 2020

426 400 personer arbetade i förskola och skola i Sverige 2017. Av alla förvärvsarbetande i de olika skolformerna arbetar knappt

Lärartätheten minskar generellt

30 september 2020

I ett internationellt perspektiv har Sverige högre lärartäthet än genomsnittet i grundskolan. I låg- och mellanstadiet hade Sverige 2017 13

Lärares ålder – yngre lärare i fristående verksamheter

30 september 2020 Fristående förskolor och skolor har yngre lärare än kommunala skolor. I gruppen förskollärare/grundskollärare/fritidspedagoger är mer än hälften (54 procent) av de anställda i fristående verksamheter under 40 år. I kommunerna

Lärares löner – högre ingångslöner hos enskilda huvudmän

30 september 2020 Unga lärare i fristående skolor har i genomsnitt högre lön än de i kommunala skolor. De äldsta lärarna hade något högre genomsnittlig lön i kommunala skolor. Lärare i åldern 60-64

Betyg – elever i fristående grundskolor har 10 procent högre betyg

30 september 2020 I fristående grundskolor var det genomsnittliga meritvärdet för en elev i årskurs 9 läsåret 2018/19 252,7 meritvärdespoäng (exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund). Riksgenomsnittet var 235,7 och för kommunala

Ämnesprov – elever i friskolor bättre på ämnesprov

30 september 2020 I ämnesprovet i engelska i årskurs 9 2017/2018 nådde 98,3 procent av eleverna i fristående skolor godkänt betyg. Riksgenomsnittet var 95,8 och i kommunala skolor 95,2. I svenska blev 97,6

Måluppfyllelse – fler når målen i fristående skolor

30 september 2020 I fristående grundskolor nådde 84,8 procent av eleverna (exkl nyinvandrade och elever med okänd bakgrund) i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen 2018/19. För hela riket är siffran 78,9 procent